Guides for rational reinforcing of reinforced concrete tanks


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

J. Dyczkowski
M. Musiał

DOI: 10.15199/33.2016.09.30

Volume 529: Issue 9
Pages 80-81
Accepted for publication: 08.07.2016 r.

In the paper the selected rules of calculating and rational reinforcing of reinforced concrete tanks were discussed. Guidelines taken from the professional literature and own proposals were presented. They can be useful in designing of RC cylindrical and box-shaped tanks with economically detailed reinforcement.

Keywords: tank, reinforcement, reinforced concrete.
  1. Dyczkowski Jacek, Michał Musiał. 2014. „Zagadnienia stateczności w projektowaniu ścian żelbetowych podziemnych zbiorników prostopadłościennych”. Materiały Budowlane 498 (2): 48 ÷ 50.
  2. HalickaAnna, Dominika Franczak. 2012. Projektowanie zbiorników żelbetowych – tom II. Zbiorniki na ciecze. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Kobiak Jerzy, Wiesław Stachurski. 1991. Konstrukcje żelbetowe – tom IV. Warszawa. Arkady.
  4. Lewiński Paweł. 2011. Zasady projektowania zbiorników żelbetowych na ciecze z uwzględnieniem wymagań Eurokodu 2. Warszawa. Wydawnictwo ITB.
  5. StachowiczAntoni,WładysławZiobroń. 1986. Podziemne zbiorniki wodociągowe. Warszawa. Arkady.
  • dr inż. Jacek Dyczkowski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • dr inż. Michał Musiał Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Michał Musiał

michal.musial@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.30