Analysis of reinforced concrete cuboid tank under induced seismicity loads


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

P. A. Bońkowski
M. Y. Minch

DOI: 10.15199/33.2016.09.29

Volume 529: Issue 9
Pages 78-79
Accepted for publication: 06.07.2016 r.

The article presents an analysis of the impact loads on the internal forces in the structure of RC cuboid tank for drinking water. The effect of waving water was taken into account. The analysis showed a small increase in the inertia forces associated with the waving of water in the tank. An example of numerical calculation and final conclusions was presented.

Keywords: RC tank, numerical analysis, indiuced seismicity loads.
  1. Burkacki Daniel, Robert Jankowski. 2012. „Badania eksperymentalne parametrów dynamicznych modeli zbiorników stalowych na stole sejsmicznym”. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59, nr 3/II: 341 ÷ 348.
  2. Burkacki Daniel, Robert Jankowski. 2014. „Experimental study on steel tank model using shaking table”. Civil and Environmental Engineering Reports, vol. 14: 37 ÷ 47.
  3. Housner George. 1957. „Dynamic Pressures on Accelerated Fluid Containers”. Bulletin of the Seismological Society of America. Vol. 47: 15 ÷ 35.
  4. PN-EN 1998-1-4:2005. Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym.
  5. Ruiz Rafael, Diego Lopez-Garcia, Alexandros Taflanidis. 2015. „An efficient computional procedure for the dynamic analysis of liquid storage tanks”. Engineering Structures, Vol. 85: 206 ÷ 218.
  6. Zembaty Zbigniewi inni. 2012.Wytyczne branżowe do projektowania obiektów kubaturowych w LGOM na wpływy dynamiczne od wstrząsów górniczych. Tom I – Wytyczne projektowe. Opole.Wydawnictwo Politechniki Opolskiej.
  • mgr inż. Piotr Adam Bońkowski Politechnika Opolska,Wydział Budownictwa i Architektury
  • dr inż. Maciej Yan Minch Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Maciej Yan Minch

maciej.minch@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.29