Cracks of joints in buildings of Wk-70 system


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

M. Musiał
T. Trapko
W. Trapko

DOI: 10.15199/33.2016.09.31

Volume 529: Issue 9
Pages 82-83
Accepted for publication: 30.06.2016 r.

In the paper cracks of joints in the areas of staircases on the example of buildings erected in Wk-70 system will be describe. Authors will consider the reasons of the damages and potential threats to safety of the structure. Repair solutions will be proposed as well.

Keywords: damages, cracks, panel building, joint, repair.
  1. Dębowski Jacek. 2012. „Cała prawda o budynkach wielkopłytowych”. Przegląd Budowlany (9): 28 ÷ 35.
  2. Dębowski Jacek. 2012. „Typowe uszkodzenia w budynkach wielkopłytowych”. Przegląd Budowlany (10): 25 ÷ 32.
  3. Piliszka Eugeniusz i inni. 1974. Systemy budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. Warszawa. Arkady.
  4. Pyrak Stefan. 1990. Projektowanie konstrukcji z betonu. Warszawa. WSiP.
  • dr inż. Michał Musiał Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • dr hab. inż. Tomasz Trapko Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • mgr inż. Wojciech Trapko Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr hab. inż. Tomasz Trapko

tomasz.trapko@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.31