Analysis of the RC roof girders above the gym


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

A. Kmita
W. Pawlak

DOI: 10.15199/33.2016.09.32

Volume 529: Issue 9
Pages 84-85
Accepted for publication: 04.07.2016 r.

The article discusses the condition of the effort of roof girders ofmonolithic reinforced concrete structures.Measurements of bending girders and cracks aperture figure in themost strenuous sections. For certain strength parameters of concrete and steel reinforcement theymade static calculations and rated their level of use at the assumed loads. Also estimated computationally limit states deflection and cracks. On the basis of measurements and calculations of control proposed idea of strengthening the roof structure and by the time of its implementation was recommended systematic monitoring the deflection and cracks girders.

Keywords: reinforced concrete beams, bending, cracks, strenuously construction.
  1. Kałuża Marta. 2013. „Wybór odpowiedniej metody wzmocnienia konstrukcji żelbetowych kompozytami”.Materiały Budowlane (6): 63 ÷ 65.
  2. Kotynia Renata,Maria Kamińska. 2003. „Odkształcalność i sposób zniszczenia żelbetowych belek wzmocnionych na zginanie materiałami CFRP. Badania doświadczalne elementów i konstrukcji betonowych”. Łódź. Zeszyt nr 13, Wydawnictwo Katedry Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej.
  3. Masłowski Eugeniusz, Danuta Spiżewska. 2000. „Wzmacnianie konstrukcji budowlanych”. Warszawa. Arkady.
  4. PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
  5. PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie.
  • dr inż. Andrzej Kmita Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • dr inż. Wojciech Pawlak Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Wojciech Pawlak

wojciech.pawlak@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.32