Fireproof doors, gates and openable windows in the framework of standard PN-EN 16034:2014-11


Vol. 556 (12) 2018 / poniedziałek, 31 grudnia, 2018

(InPolish)

Z. Małkowski,
W. Sumelka

DOI: 10.15199/33.2018.12.30

Volume 556: Issue 12
Pages 93-95
Accepted for publication: 30.10.2018 r.

In the paper selected issues and consequences related to the introduction of the harmonized PN-EN 16034:2014-11 standard and other related standards are discussed. Particular attention is paid to the design of fire curtain gates with very large dimensions. The key research problem is how to transfer the results obtained in the laboratory to the scale needed by the industry. Keywords: standard PN-EN 16034:2014-11; fireproof doors; fireproof gates; fireproof openable windows.
  1. EN 13241-2:2012 Gates – Product Standard – Part 2: Products with characteristics related to the fire resistance and/or smoke control. (Bramy – Norma wyrobu – Część 2: Wyroby z właściwościami ognioodporności i dymoszczelności.).
  2. PN-EN 12605:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody badań.
  3. PN-EN 15725:2010 Raporty dotyczące rozszerzonego zakresu zastosowania wyrobów budowlanych i elementów budynku z uwagi na ich właściwości ogniowe.
  4. PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
  5. PN-EN 13241-1+A2:2016-10 Bramy – Norma wyrobu – Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności.
  6. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
  7. PN-EN 1634-1+A1:2018-03 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych – Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien.
  8. PN-EN 15269-11:2018-06 Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych – Część 11: Odporność ogniowa sterowanych kurtyn tkaninowych.
  9. prPN-EN 14351-2 – Część 2: Drzwi wewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
  10. prPN-EN 14351-3 – Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne Część 3: Wyroby z właściwościami dotyczącymi odporności ogniowej i dymoszczelności.
mgr inż. Zenon Małkowski, Małkowski-Martech” S.A. dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. PP, Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Zenon Małkowski, Małkowski-Martech” S.A.

zenon@malkowski.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.12.30