On thermal quality of modern single-family houses in wooden frame technology


Vol. 550 (6) 2018 / środa, 2 stycznia, 2019
[in Polish]

Wiesław Sarosiek,
Beata Sadowska,
Adam Święcicki

DOI: 10.15199/33.2018.06.13

Volume 550: Issue 6
Pages 44-46
Accepted for publication: 17.01.2018 r.

The article presents rating of chosen parametres of thermal quality of buildings constructed with the modern wooden frame technology. The obtained results led to the verification of the actual standard of thermal protection of the analyzed buidings, as well as to the reference to the popular opinions about the system of wooden frame construction. Keywords: wooden frame single-family housing; energy quality of buildings; thermal comfort of the buildings.
[1] http://www.danwood.pl/referencje/fotogalerie/point-150-13-bielsk-podlaski-polska. [2] PN-EN ISO 9972:2015-10 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora. [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) wraz z późniejszymi zmianami. [4] Sadowska Beata, Piotr Rynkowski, Wiesław Sarosiek, Adam Święcicki. 2015. Opracowanie Politechniki Białostockiej w ramach programu Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego „Transfer technologii” pt. „Weryfikacja pod względem cieplno-wilgotnościowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród zewnętrznych budynków jednorodzinnych firmy Budimex Danwood Sp. z o.o.”. Białystok. [5] Sarosiek Wiesław, Beata Sadowska. 2016. „Porównanie różnych standardów energetycznych jednorodzinnych budynków drewnianych”. Materiały Budowlane 526 (5): 135 – 137. DOI: 10.15199/33.2016.05.59. [6] Wytyczne do programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” na dzień 05.12.2015.
dr inż. Wiesław Sarosiek, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska dr inż. Beata Sadowska, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska dr inż. Adam Święcicki, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Wiesław Sarosiek

wsarosiek@op.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.06.13