Fire insulation of walls with butt jointed glazing


Vol. 539 (7) 2017 / środa, 24 października, 2018

(InPolish)

B. Sędłak,
J. Kinowski,
P. Roszkowski,
P. Sulik

DOI: 10.15199/33.2017.07.05

Volume 539: Issue 7
Pages 15-18
Accepted for publication: 13.06.2017 r.

The paper discusses the main issues related to the fire resistance of walls glazed with butt jointed glazing (without horizontal profiles) including the tests methodology and way of classification of this type of building elements. Moreover, the paper presents an attempt to determine the weak points of partitions with butt jointed glazing test specimens regarding to the maximum temperature rise measurements, based on the fire resistance tests performed by Fire Research Department of Building Research Institute in recent years. The paper analyze the results of temperature rise on unexposed surface of 15 partitions with butt jointed glazing specimens tested in accordance with EN 1364-1 [9], which achieved the fire resistance class of min. EI 15 and maximum of EI 60.
Keywords: walls with butt jointed glazing, fireproof glazing, fire resistance, fire insulation
 • [1] Glass R. A., A. I. Rubin. 1979 „Fire safety for high-rise buildings”. Gaithersburg, MD.
 • [2] Kinowski Jacek, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik, Daniel Izydorczyk. 2016. „Fire resistance glazed constructions classification, Changes in the field of application”. Applications of Structural Fire Engineering. DOI: 10.14311/asfe. 2015.073.
 • [3] Kinowski Jacek, Paweł Sulik, Bartłomiej Sędłak. 2016. „Badania i klasyfikacja systemów pionowych przegród przeszklonych o określonej klasie odporności ogniowej”. BiTP 42 (2): 135–140. DOI: 10.12845/bitp.42.2.2016.14.
 • [4] Kuczyński Krzysztof. 2010. „Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną”. Materiały Budowla ne 456 (8): 38 – 39.
 • [5] Laskowska Zofia, Andrzej Borowy. 2012. „Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej ścian działowych przeszklonych wg PN-EN 15254-4”. Materiały Budowlane 479 (7): 62 – 64.
 • [6] PN-EN 13501-2:2016 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
 • [7] PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne.
 • [8] PN-EN 1363-2:2001 Badania odporności ogniowej – Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.
 • [9] PN-EN 1364-1: 2015 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych – Część 1: Ściany.
 • [10] PN-EN 15254-4: 2008+A1:2011 Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej – Ściany nienośne – Część 4: Konstrukcje przeszklone.
 • [11] Sędłak Bartłomiej, Daniel Izydorczyk, Paweł Sulik. 2014 „Fire Resistance of timber glazed partitions”. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW Forestry and Wood Technology 85: 221 – 225.
 • [12] Sędłak Bartłomiej, Daniel Izydorczyk, Paweł Sulik. 2016. „Aluminium glazed partitions with timber insulation inserts – fire resistance tests results depending on the type of used wood”. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW Forestry and Wood Technology 96: 102 – 106.
 • [13] Sędłak Bartłomiej, Jacek Kinowski, Daniel Izydorczyk, Paweł Sulik. 2016. „Fire resistance tests of aluminium glazed partitions, Results comparison”. Applications of Structural Fire Engineering. DOI: 10.14311/asfe.2015.075.
 • [14] Sędłak Bartłomiej, Jacek Kinowski, Paweł Sulik. 2017. „Miejsca krytyczne z uwagi na izolacyjność ogniową elementów próbnych przeszklonych ścian osłonowych”. BiTP 45 (1): 38 – 50. DOI: 10.12845/bitp.45.1.2017.3.
 • [15] Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik, Paweł Roszkowski. 2015. „Fire resistance tests of aluminium glazed partitions with timber insulation inserts”.Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW Forestry and Wood Technology 92: 395 – 398.
 • [16] Sędłak Bartłomiej. 2013. „Systemy przegród aluminiowo szklanych o określonej klasie odporności ogniowej”. Świat Szkła 18 (10): 30 – 33, 41.
 • [17] Skejić D., I. Ćurković, M. J. Rukavina. 2016. „Behaviour of aluminium structures in fire. A review”. Applications of Structural Fire Engineering. DOI: 10.14311/asfe.2015.047.
 • [18] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak, Piotr Turkowski, Wojciech Węgrzyński. 2014. „Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych” w: Budownictwo na obszarach zurbanizowanych, Nauka, praktyka, perspektywy,A. Halicka. Politechnika Lubelska: 105 – 120.
 • [19] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2015. „Odporność ogniowa drewnianych przeszklonych ścian działowych”. Świat Szkła 20 (3): 43 – 48, 56.
mgr inż. Bartłomiej Sędłak, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
mgr inż. Jacek Kinowski, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
mgr inż. Paweł Roszkowski, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych

dr inż. Paweł Sulik

p.sulik@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.07.04