Fire resistance of linear joint seals with movement capability


Vol. 539 (7) 2017 / środa, 24 października, 2018

(InPolish)

B. Sędłak,
J. Kinowski,
P. Roszkowski,
P. Sulik

DOI: 10.15199/33.2017.07.06

Volume 539: Issue 7
Pages 20-23
Accepted for publication: 29.09.2016 r.

This paper discusses the main issues related to the fire resistance of the linear joint seals with movement capability, including test the method and way of classification of this type of elements. Moreover, presents the comparison of fire resistance test results of linear joint seals with mechanically induced movement. The comparison has been made for three different solutions of linear joint seals, with a structure based on mineral wool and special paint, for each solution the test was conducted with two different widths.
Keywords: linear joint seal, mechanical movement of linear joint seal, fire resistance, fire integrity, fire insulation.
 • [1] Camino G. and S. Lomakin. 2001 „Intumescent materials”. Fire retardant materials, A. R. Horrocks and D. Price, Eds. Woodhead Publishing Limited: 318 – 335.
 • [2] ETAG 026-3 Guideline for European Technical approval of Fire Stopping and Fire Sealing Products Part 3 Linear Joint and Gap Seals.
 • [3] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2014 „Fire resistance of timber doors – Part I: Test procedure and classification”. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW For. Wood Technol. (86): 125 – 128.
 • [4] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2014 „Fire resistance of timber doors – Part II: Technical solutions and test results”. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW For. Wood Technol. (86): 129 – 132.
 • [5] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2016 „Thermal insulation of single leaf fire doors, test results comparison in standard temperature-time fire scenario for different types of doorsets”. Appl. Struct. Fire Eng.
 • [6] Kinowski Jacek, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2016 „Large glazing in curtain walls – Study on impact of fixing methods on fire resistance”. MATEC Web of Conferences (46): 05004.
 • [7] PN-EN 13501-2:2016 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych.
 • [8] PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne.
 • [9] PN-EN 1366-4+A1:2011. Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych.
 • [10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 • [11] Sędłak Bartłomiej, Jacek Kinowski, Andrzej Borowy. 2013. „Fire resistance tests of large glazed aluminium curtain wall test specimens – Results comparison”. MATEC Web of Conferences (9): 02009.
 • [12] Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik, Paweł Roszkowski. 2015 „Fire resistance tests of aluminium glazed partitions with timber insulation inserts”. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW For. Wood Technol. (92): 395 – 398.
 • [13] Sędłak Bartłomiej, Paweł Roszkowski. 2015. „Izolacyjność ogniowa uszczelnień złączy liniowych w zależności od głębokości i szerokość złącza”. Izolacje (10): 58 – 63.
 • [14] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak, Jacek Kinowski. 2016 „Study on critical places for maximum temperature rise on unexposed surface of curtain wall test specimens”. MATEC Web of Conferences (46): 02006.
 • [15] Turkowski Piotr, Paweł Roszkowski. 2014 „Odporność ogniowa żelbetowych balkonów wspornikowych z łącznikami zbrojeniowymi”. Materiały Budowlane (7): 23 – 24.
mgr inż. Bartłomiej Sędłak, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
mgr inż. Jacek Kinowski, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
mgr inż. Paweł Roszkowski, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych

mgr inż. Bartłomiej Sędłak

b.sedlak@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.07.06