Failures in Clowy Bridge in Szczecin


Vol. 545 (1) 2018 / wtorek, 6 listopada, 2018

(in Polish)

K. Żółtowski,
M. Binczyk

DOI: 10.15199/33.2018.01.26

Volume 545; Issue 1
Pages 86-88
Accepted for publication: 20.06.2017 r.

This paper presents history of constructing and lifecycle of post-tensioned Clowy Bridge in Szczecin. Several expert works and repairs were performed during 56 years of service. Finally bridge was closed after serious structural failure of external prestressing cable. Main reasons of degradation are explained and concept of design of dismantling is presented.

Keywords: prestressed concrete bridge, failure, corrosion of prestressed cables.
 1. Bieniek Kazimierz, Przemysław Maliszkiewicz, Jan Kmita. 1994. Projekt kierunkowy remontu ustroju nośnego mostu w Szczecinie. Wrocław. Instytut Inżynierii Lądowej PW.
 2. Bień Jan i inni. 1994. Projekt próbnego obciążenia Mostu Cłowego w Szczecinie.Wrocław. Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej.
 3. Historia budowy Mostu Cłowego w Szczecinie. Szczecin. 1960 r.
 4. Hołowaty Janusz. 2008. Projekt wykonawczy: Przeprowadzenie ścieżki rowerowej przez Most Cłowy w Szczecinie. Szczecin. PPDiM w Szczecinie.
 5. Jarominiak Andrzej. „Ekspertyza na temat stanu przyczółków Mostu Cłowego przez Regalicję w Szczecinie. Etap I i II”. Fundamenty-Mosty. Warszawa. 1993, 1994.
 6. Jarominiak Andrzej. 1994. „Projekt techniczny wzmocnienia przyczółka zachodniego Mostu Cłowego w Szczecinie”. Część I i II. Fundamenty-Mosty. Warszawa.
 7. Most Cłowy – encyklopedia.szczecin.pl.
 8. Wolff Maksymilian i inni. Archiwalna dokumentacja projektowa Mostu Cłowego w Szczecinie. BPBK. Gdańsk. 1956, 1958.
 9. Żółtowski Krzysztof, Marek Szafrański. 2016. Raport z przeglądu szczegółowego Mostu Cłowego w Szczecinie po zaistniałej awarii. Gdańsk. KBP Żółtowski.
 10. Żółtowski Krzysztof i inni. 2016. Koncepcja remontu Mostu Cłowego w Szczecinie. Gdańsk. KBP Żółtowski.
 11. Żółtowski Krzysztof i inni. 2016. Program Funkcjonalno-Użytkowy, dla zadania: Remont Mostu Cłowego w Szczecinie, Most drogowy nad Odrą wschodnią w ciągu ul. Gdańskiej. Gdańsk, 2016.
Krzysztof Żółtowski, Ph. D., Eng., Associate Professor - prof. PG, Politechnika Gdańska, WGdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Mikołaj Binczyk, MSc. Eng. - Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Krzysztof Żółtowski, Ph. D., Eng., Associate Professor

zoltowski@pg.gda.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.01.26