Evaluation of the implementation of local government roads in concrete and asphalt technology based on SWOT analysis


openaccess, Vol. 604 (12) 2022 / wtorek, 27 grudnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.12.22

Brycht Natalia. 2022. Evaluation of the implementation of local government roads in concrete and asphalt technology based on SWOT analysis. Volume 604. Issue 12. Pages 82-84. Article in PDF file

Accepted for publication: 18.10.2022 r.

The aim of the article was to determine a more favorable material solution for the surface of local government roads, based on the results of the SWOT analysis. The elements of the statistical and observational method were used, the source of which were literature reports. The analysis showed that concrete roads are characterized by high durability, and the total costs of construction,maintenance and operation aremuch lower than that of asphalt roads.
 1. Piestrzyński P. Polscy kierowcy dobrze oceniają drogi betonowe. Materiały Budowlane. 2020; 10: 48.
 2. Pietrzak A. Ocena wpływu recyklatów z butelek PET na wybrane właściwości betonu. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym. 2018; https://doi.org/10.17512/bozpe.2018.1.07.
 3. Helbrych P. Recykling polimerów siarki pochodzących z procesu oczyszczania miedzi i innych metali nieżelaznych w kompozytach betonowych. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym. 2019; https://doi.org/10.17512/bozpe.2019.1.14.
 4. Przybylski P. Ocena przydatności betonu wałowanego do wykonywania nawierzchni dróg lokalnych. Materiały Budowlane. 2021; 4: 62 – 65.
 5. Gruszczyński M. Beton wałowany – szansą na tanie i trwałe drogi lokalne. Przegląd Budowlany. 2016; 1: 24 – 28.
 6. https://www.dnibetonu.com/wp-content/pdfs/2014/Harat.pdf – dostęp na dzień 21.06.22 r.
 7. Hebdaś M. Beton wałowany – przykłady zastosowania na drogach w Polsce. Drogownictwo. 2019; 5: 153 – 158.
 8. Wójcik A, Górak P. Lokalne drogi betonowe – trwałość na lata. Budownictwo, Technologie, Architektura. 2022; 2: 38 – 40.
 9. Piestrzyński P. Obwodnica Świdnicy po 10 latach użytkowania. Budownictwo, Technologie, Architektura. 2022; 1: 56.
 10. Korentz J, Jurczak R, Szmatuła F, Rudnicki T. Właściwości nawierzchni betonowej autostradyA18 po 82 latach eksploatacji. Budownictwo, Technologie, Architektura. 2021; 4: 68 – 71.
 11.  Piestrzyński P. Rowerempo betonie. Budownictwo, Technologie, Architektura. 2021; 2: 38 – 39.
 12.  Materiały z webinarium. Betonowe drogi samorządowe – liczby, fakty, mity. https://www.betonowedrogi.com/bez-kategorii/prezentacje-z-seminarium- betonowe-drogi-samorzadowe-liczby-fakty-mity/, dostęp na dzień: 22.08.2022 r.
 13. Materiały seminaryjne. Samorządowe drogi betonowe – odpowiedzią na wymagania przyszłości. https://www.betonowedrogi.com/aktualnosci/seminarium- samorzadowe-drogi-betonowe-odpowiedzia-na-wymagania-przyszlosci- prezentacje/, dostęp na dzień: 22.08.2022 r.
 14.  https://www.betonowedrogi.com/koszty/ – dostęp na dzień 21.06.22 r.
mgr inż. Natalia Brycht, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-7372-7492

mgr inż. Natalia Brycht, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-7372-7492

 natalia.brycht@pcz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.12.22

Article in PDF file