Environmental pollution costs on expressways


openaccess, Vol. 604 (12) 2022 / wtorek, 27 grudnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.12.23

Kośmieja Maria, Pasławski Jerzy. 2022. Environmental pollution costs on expressways. Volume 604. Issue 12. Pages 85-87. Article in PDF file

Accepted for publication: 08.11.2022 r.

The article presents the costs of exhaust emissions resulting fromroad traffic on the expressway.These costs are divided into costs caused by environmental pollution and costs related to climate change. The cost forecast for 15 years was presented on the example of a 10-kilometer section also the results and conclusions were presented. In conclusion, solutions are proposed that can significantly reduce the costs of exhaust emissions.
  1. Joint Assistance to Support Projects in European Regions, Niebieska księga. Infrastruktura drogowa. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2015.
  2. Rothengater W. External Effects of Transport. W: Polak JB, Heertje A (red.), Analytical transport economics. An International Perspective. 2000: 79 – 116.
  3. Koźlak A. Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012.
  4. Bąk M, Pawłowska B. Koszty zewnętrzne transportu w Unii Europejskiej – od wizji politycznej do jednolitych metod kalkulacji. Przegląd Komunikacyjny. 2008; 7 – 8, 22 – 41.
  5. Pawłowska B. An overview of the progress towards sustainable transport development by using TERM indicators. W: Suchanek M (red.). Sustainable transport development innovation and technology. Proceedings of the 2016 Tran Sopot Conference (pp. 27 – 46). Springer. 2017, DOI: 10.1007/978-3-319-51427-7_3 politycznej do jednolitychmetod kalkulacji. Przegląd Komunikacyjny. 2008: 7 – 8, 22 – 41.
  6. Pawłowska B. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych problemów społeczno- gospodarczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2013.
  7. Wojewódzka-Król K (red.). Rozwój infrastruktury transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
dr inż. Maria Kośmieja, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0001-6878-9595
dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-5570-2363

dr inż. Maria Kośmieja, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0001-6878-9595

 maria.kosmieja@put.poznan.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.12.23

Article in PDF file