Evaluation of dynamic properties of a footbridge after installation of mass dampers


openaccess, Vol. 596 (4) 2022 / czwartek, 28 kwietnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.04.15

Jukowski Michał, Skulski Bartosz. 2022. Evaluation of dynamic properties of a footbridge after installation of mass dampers. Volume 596. Issue 4. Pages 86-88. Article in PDF file

Accepted for publication: 25.03.2022 r.

This paper describes an example of the footbridge construction, where it was necessary to apply additional solutions increasing the comfort of the object use for pedestrians. The installation of two vibration dampers (with frequency characteristics coincidingwith the second formof vibration) significantly improved the behavior of the structure under the dynamic load in terms of the dynamic response of the footbridge load-bearing structure. The amplitudes of accelerations and displacements of the deck of the second form of vibrations (bending-torsional) were reduced and the vibration damping level was significantly increased.Analysis of the time courses of the bridge deck displacements confirmed the operation of the structure in the elastic range.
 1. Biliszczuk J.Mosty Podwieszone Projektowanie i Realizacja.Warszawa.Arkady. 2005. [2]
 2. Architektura. 2016; vol. 15 nr 1, s. 177 – 189.
 3. Frýba L. Vibration of solids and structures under moving loads. London, UK: Thomas Telford. 1999.
 4.  FlagaA.Mosty dla pieszych.WydawnictwaKomunikacji iŁącznościWKŁ2011.
 5.  Flaga A, Pańtak M, Michałowski T. Examination of own human comfort criteria for footbridges in case of wind-induced vibrations, rozdział w monografii Environmental effects on buildings, structures and people – investigations, studies, applications. Politechnika Krakowska, Kraków 2016; 271 ÷ 284.
 6.  FlagaA, Flaga K. Obciążenia dynamiczne kładek dla pieszych spowodowane ludźmi w różnych warunkach ich aktywności. Monografia Projektowanie, budowa i estetyka kładek dla pieszych. Politechnika Krakowska; 2003; 29 ÷ 50.
 7.  Racic V, Brownjohn J. Mathematical modelling of random narrow band lateral excitation of footbridges due to pedestrians walking. Computers and Structures. 2012. doi: 10.1016/j.compstruc.2011.10.002.
 8.  Erfan Shahabpoor, PavicA,RacicV, Zivanovic S. Effect of groupwalking traffic on dynamic properties of pedestrianstructures. Journal of Sound and Vibration. 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2016.10.017.
 9.  Ciurej H. Interakcja inercyjnych obciążeń ruchomych i kładki dla pieszych. Czasopismo Techniczne. 2012; Z. 1-B/2012.
 10.  PN-85/S-10030 Obiekty mostowe – Obciążenia.
 11.  Sprawozdanie z próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego kładki dla pieszych nad ul. Szarych Szeregów w Radomiu (16-020-W). Opracowanie: PolitechnikaGdańska, Wilde Engineering Sp. z o.o.Aspekt LaboratoriumSp. z o.o., listopad 2016 r.
 12.  Design of Lightweight Footbridges for Human Induced Vibrations, JCR, 2009. ISBN: 978-92-79-13387-9. doi: 10.2788/33846.
mgr inż. Michał Jukowski, Politechnika Lubelska; Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0003-3750-8281
mgr inż. Bartosz Skulski, ATEST SP.J. Akredytowane Laboratorium Badawcze ORCID: 0000-0002-7043-0052

mgr inż. Michał Jukowski, Politechnika Lubelska; Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0003-3750-8281

m.jukowski@pollub.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.04.15

Article in PDF file