Consequences analysis of the potential cable failure of the cable-stayed bridge in Bydgoszcz


openaccess, Vol. 596 (4) 2022 / czwartek, 28 kwietnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.04.16

Żółtowski Krzysztof, Kalitowski Przemysław. 2022. Consequences analysis of the potential cable failure of the cable-stayed bridge in Bydgoszcz. Volume 596. Issue 4. Pages 92-96. Article in PDF file

Accepted for publication: 07.04.2022 r.

The University Bridge was closed seven years after it was put into use. The reason wasthe notice dsymptoms of significant overload in the area of the anchorages.Critical elements of the bridge structure were strengthened and it was brought back into service. The paper presents nonlinear static and dynamic analyzes performed on the FEM model, presenting four scenarios of the behavior of the structure after breaking the cable anchorage. The results showed that, under the adopted assumptions, breaking one of the cables would lead to an inevitable disaster.
 1. Transprojekt Gdański Sp. z o.o., „Projekt Wykonawczy – Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul.Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami – Most Nurtowy Podwieszony M-2”.
 2. Aspekt Sp. z o.o. Most Uniwersytecki przez Brdę w Bydgoszczy. Sprawozdanie końcowe z próbnego obciążenia statycznego oraz dynamicznego obiektu”. Jaworzno, 2013.
 3. SokołowskiWi in.MontażMostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Mosty. 2015; t. 5: 43 – 47.
 4. ŻółtowskiK,BinczykM,KalitowskiP.Pomiary naciągu want Mostu Uniwersyteckiego (most podwieszonyM2) wraz z oceną techniczną. Ekspertyza. Kormost. Raport Techniczny, Bydgoszcz, 2020.
 5. Żółtowski K, BinczykM, Kalitowski P. Pomiar sił w wantach mostu podwieszonego. Materiały Budowlane. 2021; 9: 68 – 72; doi: 10.15199/33.2021.09.08.
 6. Hawryszków P. Badania sił naciągu cięgien systemówpodwieszeńmostówzwykorzystaniemmetod dynamicznych. Materiały Budowlane. 2015; t. 1, nr 10: 32 – 34; doi: 10.15199/33.2015.10.08.
 7.  Żółtowski K, Pełka D, Nowak A. Raport techniczny z analizy nośności węzłów zakotwień w pomoście mostu przez rzekę Brdę w ciągu Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy. KBP Żółtowski. Raport Techniczny, Gdańsk, 2021.
 8.  ŻółtowskiK,BinczykM,Kalitowski P.MostUniwersyteckiwBydgoszczy. Teoretyczne podstawy decyzji owyłączeniu obiektu z ruchu.WrocławskieDni Mostowe – Bezpieczeństwo Budowli Mostowych –Wrocław, 25-26.11.2021, ss. 71 – 83.
 9. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Laboratorium BadańMateriałowych iKonstrukcji. Sprawozdanie z badań nr 01/2021. Badanie wytrzymałościowe próbek pobranych z konstrukcji stalowej. Bydgoszcz, 2021.
 10.  Wilde K i in. Ekspertyza Techniczna:Wykonanie koreferatu do raportów dotyczącychMostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy wykonanych przez Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski. Raport Techniczny, Gdańsk, 2021.
 11. Wilde K i in. Most Uniwersytecki w Bydgoszczy – zaawansowane studium stref zakotwienia systemu podwieszenia w pomoście. Wrocławskie Dni Mostowe – Bezpieczeństwo Budowli Mostowych –Wrocław, 25 – 26.11.2021, ss. 85 – 95.
 12. Żółtowski K. Nadzór ekspercki nad podparciem i wzmocnieniem Mostu Uniwersyteckiego. Interpretacja danych archiwalnych pozyskanych z monitoringu elektronicznego. ZDMiKP w Bydgoszczy. Raport Techniczny, Gdańsk, 2022.
 13.  Żółtowski K, Binczyk M, Kalitowski P. Zagrożenie katastrofą budowlaną Mostu UniwersyteckiegowBydgoszczy. Analizy i badania.XXXkonferencjaAwarie Budowlane. Międzyzdroje 2022.
 14.  Kowalewski L. Zmęczenie materiałów – Podstawy, Kierunki badań, Ocena stanu uszkodzenia, w Siedemnaste Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2011, ss. 1–23.
 15.  Dietrich M. Podstawy konstrukcji maszyn Tom 2. Warszawa: WNT, 1995.
 16.  KORMOST. Raport ze stwierdzonych niezgodności podczas przeprowadzonych badaniach zakotwień want. Raport Techniczny, Bydgoszcz, 2020.
 17. Rakowski G, Kacprzyk Z. Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Oficyna Wydawnicza PW, 2016.
 18.  Biliszczuk J i in. Projekt wzmocnienia węzłów zakotwienia want w moście Uniwersyteckim w Bydgoszczy. Wrocławskie Dni Mostowe – Bezpieczeństwo Budowli Mostowych – Wrocław, 25 – 26.11.2021, ss. 97 – 108.
 19.  Zarząd DrógMiejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Materiały źródłowe dotyczące problematyki wyłączenia mostu z eksploatacji. www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/component/search/? searchword=raportmost (dostęp: 22.03.2022).
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. uczelni, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0002-5050-0068
mgr inż. Przemysław Kalitowski, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0002-2083-1616

dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. uczelni, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0002-5050-0068

 zoltowk@pg.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.04.16

Article in PDF file