Evaluation of basic strength parameters of the steel for the existing buildings


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

M. Szumigała,
M Chybiński,
Ł. Polus

DOI: 10.15199/33.2016.11.31

Volume 531: Issue 11
Pages 78-79
Accepted for publication: 03.10.2016 r.

The paper presents the problems with evaluation of basic strength parameters of steel structural elements. There are no documentations of these elements. The authors show selected methods to evaluate ultimate tensile strength. These methods were used in examples presented in this paper.

Keywords: steel structures, ultimate tensile strength, hardness.
 1. Błażewski Stefan, Jerzy Mikoszewski. 1981. Pomiary twardościmetali.Warszawa.Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 2. Dudkiewicz Jacek, Bronisław Gosowski. 2004. „Generalizations of relations between strength and hardness of steel in structural elements under longitudinal load”.Archives of Civil Engineering L, 1.
 3. Dudkiewicz Jacek, Bronisław Gosowski. 2006. „Wykorzystanie nieniszczących badań twardości do oceny wytrzymałości stali w konstrukcjach budowlanych”. Inżynieria i Budownictwo 1.
 4. Gosowski Bronisław, Ernest Kubica. 2012. Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych. Wrocław. OficynaWydawnicza PolitechnikiWrocławskiej.
 5. Gosowski Bronisław, Piotr Organek, Michał Radecki. 2014. „Bezpośrednie i pośrednie wyznaczanie wytrzymałości obliczeniowej stali w konstrukcjach budowlanych”. Materiały Budowlane 499 (3): 56 – 59.
 6. Instrukcja badawcza INOP Z-IB/3-01 wydanie IV z 10.07.2013, Statyczna próba rozciągania na mikrotesterze MT5000H (Gatan).
 7. PN-EN ISO 6507-1:2007 – Metale – Pomiar twardości sposobem Vickersa – Część 1: Metoda badań.
 8. PN-B-03200:1990.Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie.
 9. PN-EN 1993-1-10 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-10. Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie.
 10. PN-EN ISO 6892-1:2010 – Metale – Próba rozciągania – Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej.
 11. PN-EN 10025-2:2007 –Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2:Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
 12. PN-86-H-84018 – Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości, gatunki.
 13. PN-88-H-84020 – Stal niestopowa konstrukcyjnaogólnego przeznaczenia, gatunki.
 14. Rykaluk Kazimierz. 2008. Konstrukcje stalowe, Podstawy i elementy.Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
 • dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • dr inż. Marcin Chybiński Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • mgr inż. Łukasz Polus Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Maciej Szumigała

maciej.szumigala@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.31