Analysis of influence of injection compounds, used to provide secondary waterproofing horizontal, the properties of mortar


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

B. Ksit,
B. Monczyński

DOI: 10.15199/33.2016.11.30

Volume 531: Issue 11
Pages 76-77
Accepted for publication: 04.10.2016 r.

The article presents a comparative analysis of influence of selected injection compounds, used to perform a secondary horizontal waterproofing in walls, properties of mortar. Particular attention is paid to the influence of impregnation moisture properties of mortar. Observations were also resistant to destructive factors associated with damp masonry.

Keywords: injection, waterproofing, renovation, moisture.
  1. Hölzen Franz-Josef. 2006. „Zur Wirksamkeit von Injektionsmitteln an Fallbeispielen”, w: Helmuth Venzmer, Injektionsmittelabdichtung. Berlin. Fraunhofer IRB.
  2. Monczyński Bartłomiej. 2008. „Przeciwwilgociowe wtórne izolacje poziome – możliwości i perspektywy”, w: Tadeusz Biliński (Red.). Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych – Tom 5. Zielona Góra. OficynaWydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego: 407 – 416.
  3. Skorupski Maciej. 2016. „Analiza zmian muru ceramicznego pod wpływem różnych środków iniekcyjnych”. Praca dyplomowa inżynierska/ promotor dr inż. Barbara Ksit. Politechnika Poznańska.
  4. Venzmer Helmuth, Michael Ryschtschenko, Natalia Lesnych, Elena Fedorenko, Lev Koss. 2008. „Zur Prüfung der Effizienz von Injektionsmittel- Horizontalabdichtungen”, w: Helmuth Venzmer (Red.), Europäischer Sanierungskalender. Berlin – Wien – Zürich. Beuth: 7 – 40.
  • dr inż. Barbara Ksit Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • mgr inż. Bartłomiej Monczyński Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Barbara Ksit

barbara.ksit@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.30