Strengthening of the preserved fragments of the manor house located in Wlostow village


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

Z. Pozorski,
R. Studziński

DOI: 10.15199/33.2016.11.29

Volume 531: Issue 11
Pages 74-75
Accepted for publication: 05.10.2016 r.

The article describes both the current technical condition and the strengthening method of the preserved fragments of the manor house located in Wlostow village. The local vision showed that the current technical condition of the ruins of the manor house was unacceptable and could result in a construction catastrophe. The poor technical condition of the ruins was a consequence of the lack of maintenance since the 1960s. The authors have shown the range of the necessary maintenance work, which allows for the protection of the ruins from further destruction.

Keywords: masonry structures,masonry vaults, strengthening of masonry structures.
  1. GruszczyńskiMaciej,WojciechWereski. 2009. „Ochrona i naprawa obiektów zabytkowych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów OXAL”. Budownictwo. Czasopismo Techniczne 2-B (9): 110 – 118.
  2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana z kwietnia 2013 r. Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o.
  3. Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa nr 1. 1964 r.
  4. Kowalski Stanisław. 1987. Zabytki województwa zielonogórskiego. Zielona Góra. LTN.
  5. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków: http://www.lwkz.pl/monument/show/id/608/letter/W(dostęp 10.09.2016 r.).
  6. Masłowski Eugeniusz, Danuta. Spiżewska. 2002. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Warszawa.Wydawnictwo Arkady.
  • dr hab. inż. Zbigniew Pozorski Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • dr inż. Robert Studziński Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Robert Studziński

robert.studzinski@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.29