Estimating extremes in climate impacts using the Peak Over Threshold method – ground snow load


Vol. 540 (8) 2017 / poniedziałek, 29 października, 2018

(in Polish)

T. Pytlowany

DOI: 10.15199/33.2017.08.06

Volume 540; Issue 8
Pages 20-22

Accepted for publication: 13.06.2017 r.

Usually, extreme distribution is used for counting of climate impact values that have certain probability of advancement. This distribution determines possible distributable boundary figures for extremes – minimum or maximum values. Available research or review results are often insufficient enough for precise matching to one of commonly used types of probable variable distribution. The paper presents the Peak over Threshold method (POT). In literature regarding climate issues it is called the method of all cumulations, which have crossed previously fixed level. The subject of the analysis, carried with the use of POT method, was a research data of snow load, gathered in two locations. The presented method may be used in analysing other climate impacts.
Keywords: meteorological action, snow loads, POT method.
 1. Balkema August Aimé, Laurens de Hann. 1974. „Residual Life Time at Great Age”. Annals of Probability vol. 2, No. 5 Amsterdam.
 2. Beirlant Jan, G. Matthys. 2001. Extreme quantile estimation for heavytailed distributions. Mimemo, Zurich.
 3. EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
 4. MIUB Meteorological Institute University of Bonn. 2007 COPS Summer School July – August. Friederischs P. http://www.meteo.uni-bonn.de/.
 5. Naden Pamela. 1992. Analysis and use of peak over threshold data in flood estimation, 3rd international conference on flood and flood management. Italy. pp. 131-143. Florence.
 6. Osińska Magdalena, Marcin Fałdziński. 2007. Modele GARCH i SV z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych. Dynamiczne modele ekonometryczne. UMK. Tomy X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 – 6 września. Toruń.
 7. Pickands James. 1974. „Statistical Interference Using Extreme Order Statistics”. Annals of Statistics 3 (1): 119 – 131
 8. PN-EN 1990:2004. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
 9. Rutkowska Agnieszka, Krzysztof Banasik. 2014. Parametr kształtu rozkładów GEV I GP przepływów maksymalnych rocznych oraz powyżej progu odcięcia – analiza statystyczna. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN z. XX.
 10. Woliński Szczepan, Tomasz Pytlowany. 2012. Evaluation of load values using the gumbel model. Warszawa. Versita, Archives of Civil Enginnering, Warszawa.
 11. Żurański Jerzy A., Andrzej Sobolewski. 2009. Obciążenie śniegiem w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, Seria: Prace Naukowe ITB. Monografie. Warszawa. ITB.
Tomasz Pytlowany, Ph. D. Eng. - State Higher Vocational School Stanisława Pigonia in Krosno, Polytechnic Institute

Tomasz Pytlowany, Ph. D. Eng.

tompyt@pwsz.krosno.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.08.06