Stiffness in the longitudinal direction of the temporary timber supports of a building


Vol. 540 (8) 2017 / poniedziałek, 29 października, 2018

(in Polish)

K. Gromysz

DOI: 10.15199/33.2017.08.05

Volume 540; Issue 8
Pages 16-19

Accepted for publication: 06.06.2017 r.

Temporary supports consisting of a hydraulic jack and a stack of wooden elements are applied in the process of removing a building’s deflection. The stiffness of the temporary support in the longitudinal direction can be calculated as the stiffness of the serially connected jack and the stack of wooden elements. The stiffness of the temporary support decreases by increasing the height of the stack. The stiffness of the support, when the load increases monotonically, and the support consisting only of the jack is equal to 111 MN/m. This stiffness is reduced to 22 MN/m when the height of the stack is 900 mm. In the tested load range from 0 to 400 kN, the deformation of the support is elastic.
Keywords: temporary support of the building, stiffness of the support, removal of building deflections, serially connected elements.
  1. Gromysz Krzysztof. 2006. „O metodach eliminowania wychyleń obiektów budowlanych”. Inżynieria i Budownictwo (6): 302 – 307.
  2. Gromysz Krzysztof, Andrzej Kowalski, Wiesław Mika, Tomasz Niemiec. „Naprawa zabytkowego kościoła drewnianego znajdującego się na terenie górniczym”. Przegląd Górniczy (3): 14 – 20.
  3. Gromysz Krzysztof, Tomasz Niemiec. 2010 „Wybrane problemy prostowania obiektów budowlanych wychylonych z pionu”. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych, Ustroń-Zawodzie. Prace Naukowe GIG, Katowice: 43 – 65.
  4. Kawulok Marian. 2000: Ocena właściwości użytkowych budynków z uwagi na oddziaływania górnicze. Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej.
  5. Kijanka Małgorzata. 2017. „Analiza osiadania fundamentów wywołanego usuwaniem wychylenia budynku o konstrukcji ścianowej”. Praca zbiorowa pod redakcją K. Gromysza i R. Domagały. Zarys wybranych zagadnień z inżynierii lądowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej: 119 – 130.
  6. Kwiatek Jerzy i inni. 1997. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. Katowice. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa.
  7. Wyleżoł Magdalena. 2017. „Ustalanie miarodajnego wychylenia budynków w aspekcie ich projektowania”. Praca zbiorowa pod redakcją K. Gromysza i R. Domagały. Zarys wybranych zagadnień z inżynierii Lądowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej: 191 – 198.
Krzysztof Gromysz, Ph. D. Eng., Associate Professor - Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Krzysztof Gromysz, Ph. D. Eng.

krzysztof.gromysz@polsl.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.08.05