Epoxy industrial floors – performance problems


Vol. 553 (9) 2018 / niedziela, 7 października, 2018

(in Polish)

S. Słonina,
G. Bajorek

DOI: 10.15199/33.2018.09.09

Volume 553: Issue 9
Pages 34-36
Accepted for publication: 03.09.2018 r.

The following paper discusses selected problems related to the performance of epoxy industrial floors. Possible mistakes at every stage of performing epoxy industrial floors were described. Their reasons were also described. Keywords: epoxy industrial floor; failure causes; executive faults.
  1. [1] Hajduk Piotr. 2013. Projektowanie podłóg przemysłowych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
   [2] Drozd Wojciech. 2016. „Uszkodzenia, naprawy i remonty posadzek przemysłowych”. Nowoczesne Hale (2): 12 – 18.
   [3] Jasiczak Józef. 2001. Posadzki przemysłowe. Materiały, technologie, projektowanie, naprawy. Poznań. Addiment Polska Sp. z o.o.
   [4] Rokiel Maciej. 2009. „Wykończenie podłogi przemysłowej”. Inżynier Budownictwa (11): 50 – 55.
  [5] Słonina Sławomir. 2018. „Wykonywanie powłok epoksydowych na powierzchniach betonowych– uwagi praktyczne”. Inżynier Budownictwa (7-8): 65 – 70.
   [6] Starosolski Włodzimierz. 2013. Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  1. [7] Tejchman Jacek,AndrzejMałasiewicz. 2006. Posadzki przemysłowe. Gdańsk. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 
 • 1. mgr inż. Sławomir Słonina, Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.,
 • 2. dr inż. Grzegorz Bajorek, Politechnika Rzeszowska;Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury sslonina@prz.edu.pl

Sławomir Słonina, Ph.D., Eng sslonina@prz.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.09.09