The use of thin cement-polymer layers to repair and strengthening concrete floors


Vol. 553 (9) 2018 / niedziela, 7 października, 2018

(in Polish)

M. Gruszczyński

DOI: 10.15199/33.2018.09.08

Volume 553: Issue 9
Pages 28-29
Accepted for publication: 17.08.2018 r.

In recent years in Poland there have been constructed many concrete floors. Their significant part, due to long-term exploitation, change in service character, design ormost frequent executionmistakes, requires repairs or strengthening. In the paper there are presented technological aspects of conducting the reconstruction of floors by the means of thin cement polymer layers with reduced shrinkage. There are included in paper tests results of the influence of different type and amount of polymer dispersion additive as well as maturity conditions onto the shrinkage, bending and tensile strength development, adhesion to the cement-polymer concrete composite base.

Keywords: cement-polymer mortar; shrinkage, adhesion.
  1. Czarnecki Lech. 1982. Betony żywiczne. Warszawa. Arkady.
  2. Czarnecki Lech. 2002. „Betony polimerowe”. XVII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji. Ustroń.
  3. Czarnecki Lech, Paweł Łukowski. 2003. „Wpływ domieszek i dodatków polimerowych na trwałość betonu”. Cement Wapno Beton (6).
  4. Gruszczyński Maciej. 2006. „Skurcz zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem polimerów”. XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Beton i prefabrykacja”. Jadwisin.
  5. Gruszczyński Maciej. 2007. „Ocena wielkości odkształceń skurczowych zapraw i betonów cementowych z dodatkiem polimerów”. Cement Wapno Beton (3): 139 – 144.
  6. KurdowskiWiesław. 1991. Chemia cementu. Warszawa. PWN.
  7. Mierzwa Janusz. 2007. „Klasyfikacja i projektowanie podłóg przemysłowych na gruncie”. Seminarium Naukowo-Techniczne „Podłogi Przemysłowe”. Warszawa.
  8. PN-EN 480-1. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
  • Maciej Gruszczyński, Ph.D., Eng - Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Maciej Gruszczyński, Ph.D., Eng

mgruszczynski@pk.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.09.08