Analysis of stresses and strains in the masonry zone under the window. Wall tests


Vol. 536 (4) 2017 / niedziela, 21 października, 2018

(in Polish)

Ł. Drobiec

DOI: 10.15199/33.33.2017.04.02

Volume 536: Issue 4
Pages 7-8
Accepted for publication: 03.03.2017

The article presents the results of the study of wall models in natural scale, with two window openings. The results were analyzed in comparison with the previously published models of spandrel walls. Based on the analysis of the stressstrain graphs, it was found that the horizontal stress in the area under the window is approximately 0,2 N/mm2

Keywords: autoclaved aerated concrete (AAC), calcium-silicate units, spandrel walls, strains of masonry.
  1. Bruckner Helmut. 2002. „Gewerk Mauerwerksbau. Richtig ausführen – Feler vermeiden”. Fraunhofer IRB Verlag. Stuttgart.
  2. Drobiec Łukasz. 2007. „Przyczyny uszkodzeń murów”. XXII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji. t. I, str. 105 – 147.
  3. Drobiec Łukasz. 2016. „Ograniczenie zarysowania strefy podokiennej muru z silikatów”. Materiały Budowlane 524 (4): 82 – 86. DOI: 10.15199/33.2016.04.21.
  4. Drobiec Łukasz. 2016. „Wpływ zbrojenia na zarysowanie strefy podokiennej muru z betonu komórkowego”. Materiały Budowlane 528 (8): 122 – 125. DOI: 10.15199/33.2016.08.38.
  5. Schubert Peter. 2004. „Mauerwerk. Risse vermeiden und instandsetzen”. Fraunhofer IRB Verlag. Stuttgart.
  • dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚl, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

dr hab. inż. Łukasz Drobiec

lukasz.drobiec@polsl.pl