Energy-efficient material solutions in the architecture of pre-school buildings


openaccess, Vol. 600 (8) 2022 / wtorek, 23 sierpnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.08.06

Marchwiński Janusz, Starzyk Agnieszka, Kopyłow Ołeksij. 2022. Energy-efficient material solutions in the architecture of pre-school buildings. Volume 600. Issue 8. Pages 48-51. Article in PDF file

Accepted for publication: 24.06.2022 r.

The article serves as a continuation of the text published in „Materialy Budowlane” 6/2022 under the title of Energy context of building materials’ use in designing energy-efficient kindergarten buildings – architectural outlook. The study is aimed to creating a platformbetween the available technical knowledge and architectural design practice in the field of designing preschool buildingswith reduced operational energy demand.During the study, the analysiswas continued concerning the influence that building partitionsmade of various buildingmaterials exert on the buildings’ ability to accumulate heat and create a user-friendly microclimate. Internal partitions used in pre-school buildings were analyzed in detail. The present article presents a list of selected material solutions in the context of their possible implementation towards designing energy-efficient pre-school buildings.
  1. Akram MW, Mohd Zublie MF, Hasanuzzaman M, RahimNA.GlobalProspects,AdvanceTechnologies and PoliciesofEnergy-SavingandSustainableBuildingSystems: AReview.Sustainability.2022,14,1316.https://doi. org/10.3390/su14031316.
  2. Marchwiński J, Zielonko-Jung K. Ochrona przeciwsłonecznawbudynkachwielorodzinnych. Pasywne rozwiązania architektoniczno-materiałowe. Wyd. WSEiZ, Warszawa 2013.
  3. MarchwińskiJ,StarzykA,KopyłowO.Kontekstenergetycznywykorzystaniamateriałówbudowlanychwprojektowaniu energoefektywnych budynków przedszkolnych – spojrzenie architektoniczne.MateriałyBudowlane. 2022.DOI: 1015199/33.2022.06.04.
  4. Yasa E. Energy Performance and Indoor Comfort With Mechanically Assisted Natural Ventilation on AtriumBuildingswithDSF.Mediterranean Congress on HVAC „Climamed 2015”, Nice (France) 10-11 September 2015.
  5. Laskowski L. Biernewykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania.Wyd. IPPTPAN,Warszawa 1990.
  6. DawsonL.WalledGreenCity.ArchitecturalReview. 1997; 7.
  7. Marchwiński J,StarzykA.Problematykaprojektowania budynków przedszkoli ze szczególnym uwzględnieniemaspektówekologiczno- energetycznych.Projektenergoefektywnego przedszkola w Michałowicach – cz. 1. Builder283(2):32-36,DOI:10.5604/01.3001.0014.6632.
  8.  PolańskiZ.Współczesnemetodybadańdoświadczalnych. Warszawa 1978.
  9. Marchwiński J. The systems method as an educative tool for sustainable architecture design on the example of solar building design.TechnicalTransactions. 2021, 026.
  10. Pieter J. Zarys metodologii pracy naukowej.Wyd. PWN,Warszawa 1975.
dr inż. arch. Janusz Marchwiński, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Wydział Architektury ORCID: 0000-0003-3897-3580
dr hab. inż. arch. Agnieszka Starzyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-8704-5003
dr. inż. Ołeksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych ORCID: 0000-0002-8436-2521

dr inż. arch. Janusz Marchwiński, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Wydział Architektury ORCID: 0000-0003-3897-3580

 j.marchwinski@wseiz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.08.06

Article in PDF file