Effectiveness of high-strength steel applications in building bar structure


Vol. 537 (5) 2017 / wtorek, 12 marca, 2019

(in Polish)

K. Kuchta,
I. Tylek

DOI: 10.15199/33.2017.05.20

Volume 537: Issue 5
Pages 51-52
Accepted for publication: 13.03.2017 r.

In the paper the basic issues of rational design of high-strength steel structures were described. Areas of most effective applications of this type of steel was pointed out.

Keywords: high-strength steel, buckling, flexural-torsional buckling, residual stresses.
  [1] Bernard Alex. 1982. Buckling of section beams in high strength steel. Luxembourg. Commission of the European Communities.
  [2] Bradford Mark A., Xinpei Liu. 2016. „Flexural-torsional buckling of high-strength steel beams”. Journal of Constructional Steel Research tom. 124: 122 – 131. DOI: 10.1016/j.jcsr.2016.05.009.
  [3] Feldmann Markus i in. 2016. Rules On High-Strength Steel. Luxembourg. Publications Office of the European Union.
  [4] PN-EN 1993-1-1:2006, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  [5] PN-EN 1993-1-12:2008, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S700 włącznie.
  [6] PN-EN 1993-1-5:2008, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice.
dr inż. Krzysztof Kuchta, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Izabela Tylek, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Krzysztof Kuchta

kkuchta@pk.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.05.20