Adaptation of the chimney H = 150 m for discharging wet flue gas


Vol. 525 (5) 2016 / wtorek, 12 marca, 2019

(InPolish)

R. Oruba,
S. Barycz,
A. Wodyński,
J. Darłak,
J. Bączkowski,
P. Woronowicz,
L. Hawro

DOI: 10.15199/33.2016.05.23

Volume 525: Issue 5
Pages 50-51
Accepted for publication: 15.03.2016 r.

The article presents the problem of adaptation of the chimneys existing in power plants to discharge wet desulphurised flue gas. A technically complicated case is presented of exchanging three brick flue pipes in a six-flue chimney H=150 m for flues made of Fiberglass Reinforced Plastic (FRP). These works were carried out during the operation of the chimney. Keywords: industrial chimneys, wet flue gas, FRP.
  1. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa. 2014. Kanały wraz z kominem z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (TWS) w PGE GiEK Elektrownia Turów. Projekt 21270_05HNA60BR010_B14-DTR, Babcock Noell GmbH, Bilfinger Infrastructure SA (praca niepublikowana).
  2. PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  3. Praca zbiorowa. 2013. Analiza możliwości przystosowania komina sześcioprzewodowego H = 150 m Elektrowni Turów w Bogatyni dla potrzeb IOS. Kraków. Akademia Górniczo- Hutnicza (praca niepublikowana).
  4. Praca zbiorowa. 2013. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe głównych elementów konstrukcyjnych komina Elektrowni Turów. Rybnik. Biuro Projektowo-Konsultingowe Energetyki ERPRO (praca niepublikowana).

dr hab. inż. Rajmund Oruba, prof. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska dr inż. Stanisław Barycz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Aleksander Wodyński Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska mgr inż. Janusz Darłak PGE GiEK Elektrownia Turów inż. Jerzy Bączkowski PGE GiEK Elektrownia Turów mgr inż. Piotr Woronowicz ERPRO Rybnik mgr inż. Leszek Hawro SAVEX SA Zgorzelec

dr hab. inż. Rajmund Oruba, prof. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

roruba@agh.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.23