Effect of post-consumer automotive lining carpets waste on the strength parameters of cement mortars


Vol. 554 (10) 2018 / czwartek, 1 listopada, 2018

(InPolish)

A. Pietrzak,
M. Ulewicz

DOI: 10.15199/33.2018.10.26

Volume 554: Issue 10
Pages 85-96
Accepted for publication: 27.08.2018 r.

In article, the results of research on the influence of added polymer waste on the selected mechanical properties of cement mortar (bending and compressive strength) based on cement CEM I 42.5 are presented. Polymer waste (automotive lining carpets) with a grain size of 0 – 2 mm was used in an amount of 5; 7.5 and 10% of cement mass as an additive or substitute for sand. The tests were carried out in accordance with PN-EN 197-1. The aim of the research was to determine the possibility of using polymer waste derived from car liners as a substitute formaggregates or addition in cementmortars. The tests carried out for the designed series ofmortars unfortunately didn’t confirm the possibility of using these wastes in the technology production of cement mortar. Keywords: cement mortar; bending strength; compressive strength; polymer waste.
  1. Komornicki Robert, Regina Jeziórska, Agnieszka Abramowicz, Zbigniew Wielgosz. 2013. „Recykling odpadów wykładzin samochodowych”. Przetwórstwo Tworzyw 153 (3): 208 – 212.
  2. PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
  3. Ulewicz Małgorzata, Jerzy Siwak. 2010. Procesy odzysku i recyklingu wybranych materiałów. Wydawnictwo PCz. Częstochowa.
  4. www.teraz-srodowisko.pl.
  5. www.autodywaniki.pl.
  6. Zielona Księga w sprawie europejskiej strategii dotyczącej odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku. Bruksela. COM (2013): 123.
mgr inż. Alina Pietrzak, Politechnika Częstochowska;Wydział Budownictwa  dr hab. Małgorzata Ulewicz, prof. PCz, Politechnika Częstochowska;Wydział Budownictwa

mgr inż. Alina Pietrzak

apietrzak@bud.pcz.czest.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.26