Durability of main elements of railway track


Vol. 543 (11) 2017 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

Ł. Chudyba

DOI: 10.15199/33.2017.11.56

Volume 543; Issue 11
Pages 145-147

Accepted for publication: 23.08.2017 r.

The durability of the track elements is an important element which influence on construction and maintenance of the railway track. The use of materials of the highest quality, proven construction solution and manufacturing technology guarantee of the performance of components which fulfil the operational and rail safety requirements. Quality has a fundamental impact on the viability of the railway track components, which directly affects maintenance costs and lifecycle repair. In this article we will focus on the railway sleepers made of different materials, which are a critical point of the track. The track carried loads from the rails to the ballast, keeps the rails at the right gauge, provides resistance: transverse and longitudinal of track in the ballast. The article has analyzed the quality of sleepers made of: prestressed concrete, wood and steel.

Keywords: railway track; sleeper; durability; prestressed concrete.
 1. Czyczuła Włodzimierz, Józefa Majerczak, Łukasz Chudyba. 2010. „Podkłady stalowe typu Y”. Infrastruktura Transportu (6): 46 – 51.
 2. Derkowski Wit, Bartłomiej Słyś, Maciej Szmit. 2015. „Effect of standards anchorage system in railway sleepers on behavior of its rail seat zone. Architecture civil engineering environment (1): 61 – 68.
 3. Kawczyński Roman. 1972. Nasycanie drewna środkami chemicznymi. Warszawa. WKŁ
 4. Kisilowski Jerzy, Wiesław Kurdowski. 2014. „Solidność elementem bezpieczeństwa systemu”. Rynek Kolejowy (5): 1 – 8.
 5. Leeb D., Birkenmeier. 1976. Neue Erkenntnisse über Stauchtechnik und Tragverhalten bei BBRV – Verankerungen. Zürich. Bureau BBR Ltd.
 6. Lichtberger Bernhard. 2011. Track Compendium. Hamburg. DVV Media Group GmbH.
 7. Neville Adam M. 2000. Właściwości betonu. Kraków. Polski Cement Sp. z o.o.
 8. Pawluk Jarosław, Wit Derkowski. 2016. „Czynniki decydujące o właściwościach i trwałości strunobetonowych podkładów kolejowych”, Cement, Wapno, Beton (5): 347 – 360.
 9. Plica Sebastian, Peter Plica. 2011. „Zapobieganie powstawaniu pęknięć poprzez wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym” (ekspertyza). Monachium. Dr. Plica Ingenieure Partnerschaft für Bauwesen.
 10. PN-EN 13230-1 Kolejnictwo. Tor. Podkłady i podrozjazdnice betonowe. Część 1: Wymagania ogólne.
 11. PN-EN 13230-2 Kolejnictwo. Tor. Podkłady i podrozjazdnice betonowe. Część 2: Podkłady monoblokowe z betonu sprężonego.
 12. PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 13. PN-D-95014:1997 Nawierzchnia kolejowa. Sosnowe, dębowe i bukowe materiały drzewne nawierzchni kolejowej nasycane olejem impregnacyjnym.
 14. Sancewicz Stanisław. 2010. Nawierzchnia kolejowa. Polskie Linie Kolejowe.
 15. Surowska Barbara. 2002. Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Lublin. Politechnika Lubelska.
 16. www.arcor.de (dostęp 04.08.2017 r.).
Łukasz Chudyba, Ph. D., Eng. - Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Łukasz Chudyba, Ph. D., Eng.

lchudyba@poczta.onet.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.11.56