Application of drones to thermography testing of buildings


Vol. 543 (11) 2017 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

P. Noszczyk,
H. Nowak

DOI: 10.15199/33.2017.11.11

Volume 543; Issue 11
Pages 27-28

Accepted for publication: 07.09.2017 r.

In assessing the technical condition of high buildings such as chimneys, towers or industrial halls, it is often a problem to reach inaccessible places. One solution to this problem is the use of unmanned aerial vehicles (drones) to inspect and assess the technical condition of these areas. The article discusses the numerous uses of drones in the construction industry. The innovative solution presented in this article is to equip dron in a dedicated thermal camera. This gives new possibilities for thermal imaging e.g. roofs and high objects. The article highlights the advantages and limitations of the use of drones in construction.

Keywords: assessment of technical condition, construction nspection, unmanned aircraft, drones, thermal imaging, aerial thermography.
  1. Daftry Shreyansh, Christof Hoppe, Horst Bischof. 2015. „Building with Drones: Accurate 3D Facade Reconstruction using MAVs”. Conference Paper in Proceedings – IEEE International Conference on Robotics and Automation. DOI: 10.1109/ICRA.2015.7139681.
  2. Jarzabek-Rychard Małgorzata, Mateusz Karpina. 2016. „Quality analysis on 3D buidling models reconstructed from UAV imagery”. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences – XXIII ISPRS Congress. Vol. XLI-B1 No. ThS11: 1121-1126.
  3. Kardasz Piotr, Jacek Doskocz, Mateusz Hejduk, Paweł Wiejkut, Hubert Zarzycki. 2016. „Drones and Possibilities of Their Using”. Journal of Civil & Environmental Engineering 6 (3). DOI: 10.4172/2165-784X.1000233.
  4. Kosecki Rafał, Mieczysław Bakuła, Paweł Przestrzelski. 2015. „Budowa, użytkowanie i wykorzystanie aparatu latającego typu multiwirnikowiec do nadziemnego pomiaru objętości”. Elektronika (2): 33 – 36. DOI: 10.15199/13.2015.6.8.
  5. Noszczyk Paweł. 2017. „Bezpieczeństwo i aspekty prawne dotyczące wykonywania lotów dronami”. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 9: 153 – 157.
  6. Nowak Henryk. 2012. Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie. Wrocław. Politechnika Wrocławska.
  7. Skorupka Dariusz, Rafał Siczek, Maciej Walczyński, Magdalena Kowacka, Angieszka Waniewska. 2016. „Wykorzystanie mobilnych platform latających w badaniach termowizyjnych”. Materiały Budowlane 526 (6): 138 – 139. DOI: 10.15199/33.2016.06.60.
  8. Szruba Maria. 2017. „Przyszłość dronów w budownictwie”. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne (1): 30 – 33.
  9. www.ulc.gov.pl (dostęp: 04.07.2017 r.).
Paweł Noszczyk, MSc. Eng. - Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering

Henryk Nowak, Full Professor - Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering

Paweł Noszczyk, MSc. Eng.

pawel.noszczyk@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.11.11