Degradation of the manor house in Gusin made of limestone


Vol. 544 (12) 2017 / poniedziałek, 18 lutego, 2019
[in Polish]

M. Gorączko,
A. Gorączko,
J. Sobczak-Piąstka

DOI: 10.15199/33.2017.12.17

Volume 544: Issue 12
Pages 58-59
Accepted for publication: 31.10.2017 r.

The article presents the results of the dereliction evaluation of a manor house located in the village of Gusin, in Łódzkie Voievodship. Despite its poor condition, the building holds a significant historical value, because for a period of several years it was a home to one of Poland's greatest poets – Maria Konopnicka. As a result of negligence and lack of maintenance, it is currently in a state of serious failure. The presented the causes of its destruction and provide possible ways of repairing the structure of an object.

Keywords: historic building dereliction; construction stone; historic building conservation.
  [1] Drobiec Łukasz. 2015. „Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian”. XXX Ogólnopolskie Jubileuszowe Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk: 323 ÷ 398.
  [2] Gorączko Marcin, Aleksandra Gorączko. 2015. „Vernacular architecture and traditional rural landscape in new socio-economic realities – a case study from central Poland”. Bulletin of Geography. Socio-economic Series (30): 43 – 57.
  [3] Gorączko Marcin, Aleksandra Gorączko. 2016. „Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Łęczycy i powiatu łęczyckiego”. Turystyka Kulturowa (5): 165 – 181.
  [4] Gorączko Aleksandra, Marcin Gorączko. 2016. „Wykorzystanie lokalnego kamienia budowlanego w świetle przepisów”. Materiały Budowlane (8): 61 – 63.
  [5] Janowski Zbigniew. 1999. „Metody i materiały stosowane do napraw tradycyjnych konstrukcji murowych”. XIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji. Ustroń, Tom 1 cz. 2: 5 ÷ 18.
  [6] Krakowiak Beata. Jolanta Latosińska. 2009. „Muzea w dawnych rezydencjach – zamkach, pałacach i dworach”. Turyzm (19/1-2): 43 – 50.
  [7] Rydel Maciej. 2007. „Raport o polskich dworach”. Spotkania z Zabytkami (3): 4 – 8.
  [8] Sławińska Halina. 2008. Maria Konopnicka w Bronowie i Gusinie. Wydawnictwo Literatura.
dr Marcin Gorączko, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Aleksandra Gorączko, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr Marcin Gorączko

gorgon@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.12.17