Not every method of reinforcing the ground base can be used in any way in the construction of buildings


Vol. 544 (12) 2017 / poniedziałek, 18 lutego, 2019
[in Polish]

M. Lachowicz,
M. Sosnowska,
I. Kasprzyk,
A. Podhorecki

DOI: 10.15199/33.2017.12.16

Volume 544: Issue 12
Pages 54-56
Accepted for publication: 28.09.2017 r.

The article considers the case of unsuccessful ground reinforcement under the floor of a large-scale building and the surface around this building (roads, parking lots). The DSM columns used first and then in the process of repairing the jet-grouting columns proved to be an ineffective solution. It is shown that the methods of foundation of building objects must be considered individually and that there is no universal technology in this area.

Keywords: ground reinforcement, failure, design and execution errors.
  [1] Kasprzyk Izabela, Magdalena Sosnowska, Adam Podhorecki. 2015. „Destrukcja konstrukcji boiska sportowego spowodowana błędami projektowymi”. Materiały Budowlane 513 (5): 39 – 40. DOI: 10.15199/33.2015.05.12.
  [2] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne.
  [3] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
  [4] PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. Załącznik krajowy.
  [5] Podhorecki Adam, Izabela Kasprzyk, Magdalena Lachowicz, Magdalena Sosnowska. 2015. „Rozbudowa zabytkowej kamienicy na warszawskiej Starówce z wykorzystaniem ścian szczelinowych i zmodyfikowanej metody budowy typu top & down”. Materiały Budowlane 520 (12): 74 – 76. DOI: 15199/33.2015.12.23.
  [6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012 r., poz. 463).
dr inż. Magdalena Lachowicz, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Magdalena Sosnowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Izabela Kasprzyk, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

podhorec@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.12.16