The concept of reinforcing of the damaged ceiling in a public utility building during its use


Vol. 544 (12) 2017 / poniedziałek, 18 lutego, 2019
[in Polish]

A. Niespodziana,
A. Grabowski,
T. Janiak

DOI: 10.15199/33.2017.12.18

Volume 544: Issue 12
Pages 60-62
Accepted for publication: 16.10.2017 r.

The article presents the analysis of damages and concept of reinforcing of the wood ceiling at the public utility building. The initial inspection reveals alarming, excessive beams deflections. After the existing floor coating was removed, the detailed geological research and other necessary condition survey was conducted. The received data was used to perform static calculations and to test the strength of the structural elements. Due to its poor technical condition, further exploitation of the ceiling is forbidden. The solution how to strengthen the ceiling was presented. The basic difficulty in developing the concept of reinforcement was the need to ensure the continuity of use of the room below.

Keywords: ceiling; timber; failure; repair.
    [1] Berkowski Piotr, Grzegorz Dmochowski. 2017. „Diagnostyka stanu technicznego i analiza statyczno-wytrzymałościowa zabytkowego kościoła drewnianego z początku XVIII wieku”. Materiały Budowlane 537 (5): 24 – 26. DOI: 10.15199/33.2017.05.08.
    [2] Kotwica Janusz. 2005. Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Warszawa. Arkady.
    [3] Masłowski Eugeniusz, Danuta Spiżewska. 2000. Wzmacnianie konstrukcji drewnianych. Warszawa. Arkady.
    [4] Umiński Janusz. 1996. „Przewodnik: Bydgoszcz: Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”. Bydgoszcz .
dr inż. Aleksandra Niespodziana, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Adam Grabowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Tomasz Janiak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Aleksandra Niespodziana

olanatr@wp.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.12.18