Damages and restoration of Rabitz plaster vaults in Capitol Musical Theatre building in Wroclaw


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

R. Antonowicz,
A. Klimek

DOI: 10.15199/33.2016.11.22

Volume 531: Issue 11
Pages 60-61
Accepted for publication: 29.09.2016 r.

In the paper the construction and condition of wire mesh plaster vaults are presented. It’s been applied in The Capitol Musical Theatre building in Wroclaw at the beginning of 20th century. The historical view, methods of realization, standard damages after 90 years of utilization are presented. Methods of reparation and strengthening before loads increase also are described.

Keywords: Rabitz vaults, damage, renovation, reparation.
  1. Pająk Zbigniew. 2009. „Stan zachowania sklepień Rabitza w wybranych obiektach zabytkowych”. Wiadomości Konserwatorskie 26. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna REMO 2009.
  2. Rupp Gerhard. 2002. Technologie für Stucateure und Trockenbauer; 2., aktualisierte Auflage. Wiesbaden. Springer Fachmedien Wiesbaden.
  3. Schönburg Kurt. 2007. Strukturputze, historisch und neu. Berlin. BeuthVerlag GmbH.
  4. Wydra Włodzimierz. 2006. „Ocena trwałości i analizamożliwości naprawy powłokowych stropów druciano-tynkowych w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej”. Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Jasieńki [i in.].Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne: 334 – 341.
  • dr inż. Ryszard Antonowicz Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • dr inż. Adam Klimek Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Ryszard Antonowicz

ryszard.antonowicz@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.22