Analysis the construction of building foundations at the existing facility – the durability and quality of the underground construction


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

P. Bieranowski

DOI: 10.15199/33.2016.11.23

Volume 531: Issue 11
Pages 62-63
Accepted for publication: 04.10.2016 r.

The economic development of cities poses constructors difficult task. The paper presents a new own solution to this problem. The newly designed underground structural systemwas proposed as a mixed: steel – reinforced concrete. Durability and quality in terms of reliability of the structure, which is a measure of safety is the overarching goal of this publication. In this case, the repairing were made during the design stage.

Keywords: foundation engineering, foundations of neighboring, continuous footing, wells, sheet piles.
  1. Błaszczyński Tomasz,Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak, Mieczysław Kamiński. 2015. Trwałemetody naprawcze w obiektach budowlanych. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
  2. Błaszczyński Tomasz, Monika Siewczyńska. 2015. Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych.Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
  3. Błaszczyński Tomasz. 2011. Durability nad reperair of Building Structures.Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
  4. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Andrzej Piekarczyk. 2010. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Część 1. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. Warszawa. Wydawnictwa Naukowe PWN.
  5. Kamiński Mieczysław, Józef Jasiczak, Wiesław Buczkowski, Tomasz Błaszczyński. 2007. Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
  6. Kamiński Mieczysław, Józef Jasiczak, Wiesław Buczkowski, Tomasz Błaszczyński. 2009. Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
  7. Kamiński Mieczysław, Józef Jasiczak, Wiesław Buczkowski, Tomasz Błaszczyński. 2011. Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
  8. Lichołai Lech. 2008. Budownictwo ogólne – tom3 – elementy budynków, podstawy projektowania. Warszawa. Arkady.
  9. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.Warszawa. Obliczenia statyczne i projektowania, PKN.
  • mgr inż. Piotr Bieranowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych

mgr inż. Piotr Bieranowski

piotr.bieranowski@uwm.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.23