Damage to the historic granary in Kazimierz Dolny caused by rainwater and the influence of Vistula and this repair


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.15

Szewczak Andrzej, Fic Stanisław. 2022. Damage to the historic granary in Kazimierz Dolny caused by rainwater and the influence of Vistula and this repair. Volume 603. Issue 11. Pages 57-59. Article in PDF file

Accepted for publication: 25.09.2022 r.

The article focus on the historic granary from the 17th century in Kazimierz Dolny at ul. Krakowska 61. The structure of the walls made of limestone rock was exposed to water flowing from the higher areas as well as flood waters. As a consequence, the structural elements cracked. The building was also on fire in the 1970s. During the renovation, DZ ceilings were made in place of the wooden beams. Currently, the building serves as a hotel and restaurant.
 1. Barnat-Hunek D. Hydrofobizacja opoki wapnistej w obiektach zabytkowych Kazimierza Dolnego. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej; 2010.
 2. Barnat-Hunek D. Hydrofobizacja w konserwacji murów z opoki wapnistej. Materiały Budowlane 2011; 3:19-21.
 3.  Szmygin B. Współczesne problemy ochrony miasta historycznego Kazimierz Dolny nad Wisłą, Ochrona Zabytków, 2004; 3; 7–28.
 4. Wesołowska M. Ochrona przed wilgocią zabytkowych obiektów militarnych przeznaczonych do adaptacji. Materiały Budowlane 2015; 11:181-182. DOI 10.15199/33.2015.11.60.
 5. Wójcik R. Nowe koncepcje. Aktualne trendy w ochronie budowli przed wilgocią gruntową. Część 1. Builder, 2015; 19:84-86.
 6. Konca P, Maćkowiak A, Koniorczyk M. Tynki renowacyjne jako ochrona murów przed zniszczeniem wskutek krystalizacji soli. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; 2016; 33:63. https:/doi.org/10.7862/ rb.2016.19.
 7. https://kazimierzdolny24.pl/warto-zobaczyc/ zabytki/spacer-szlakiem-kazimierskich-spichlerzy/ data dostępu 10.07.2022 r.
 8.  Żurawska B. Prace konserwatorskie w dawnym powiecie puławskim (woj. lubelskie) w latach 1975-1989; Ochrona Zabytków, 1991; 2: 115-138.
 9. Kopciowski D. Ochrona zabytkowych wartości Kazimierza Dolnego. Przestrzeń i forma, 2010; 99-134.
 10.  Adamowski J, Matkowski Z. Osuszanie i renowacja budynków zalanych wodą. Izolacje przeciwwilgociowe, Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych, tom. 1, Gliwice: Zakład Poligraficzny W. Wiliński; 2015:1-44.
 11.  Nazarewicz B, Nazarewicz W, Watażyszyn J. Renowacja zabytkowego kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa w Busku, woj. Lwowskie, red. Błaszczyński T, Buczkowski W, Jasiczak J, Kamiński M. Ed. Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych. Wrocław: Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne; 2015:122-130.
 12.  Buczkowski W. Budownictwo ogólne: praca zbiorowa. Tom 1-3, Warszawa: Arkady 2009.
mgr inż. Andrzej Szewczak, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-5933-0483
prof. dr hab. inż. Stanisław Fic, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-3182-9060

mgr inż. Andrzej Szewczak, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-5933-0483

 a.szewczak@pollub.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.15

Article in PDF file