Damage of thermal insulation in a ventilated wall


Vol. 545 (1) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

P. Krause,
Ł. Drobiec

DOI: 10.15199/33.2018.01.08

Volume 545; Issue 1
Pages 32-34
Accepted for publication: 22.12.2017 r.

The article describes the condition of the ventilated system façade, with gres tiles. An analysis of the thermal insulation in the pits was carried out, heat transfer coefficient and thermovision studies were carried out. The causes of damage were established.

Keywords: elevation with gres tiles; thermal insulation; heat transfer coefficient studies; thermovision tests.
  1. Krause Paweł, Tomasz Steidl. 2017. Uszkodzenia i naprawy przegród budowlanych w aspekcie izolacyjności termicznej. Warszawa. PWN.
  2. PN-EN 13187:2001 – Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni.
  3. PN-EN ISO 6946:2017-10 – wersja angielska „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
Paweł Krause, Ph. D., Eng. - Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Łukasz Drobiec, Ph. D., Eng., Associate Professor - Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Paweł Krause, Ph. D., Eng.

pawel.krause@polsl.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.01.08