Criteria of choice of materials for construction of gas supply and distribution pipelines


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.04

Kosmalski Sebastian, Myrczek Józef. 2022. Criteria of choice of materials for construction of gas supply and distribution pipelines. Volume 603. Issue 11. Pages 13-15. Article in PDF file

Accepted for publication: 22.08.2022 r.

Both steel and polyethylene can be used in the construction of gas pipelines. The articles concerns the factors determining the choice of preferred construction material. The following factors were taken into account: formal and normative requirements, technical, economic, environmental, safety, implementation time, operator’s / investor’s requirements and the risk involved. Where polyethylene and steel can be used interchangeably, polyethylene should be preferred. Steel is the only acceptable material for high pressures pipelines.
  1. Kosmalski S, Myrczek J. Materiały budowlane stosowane do wytwarzania gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych. Rodzaje materiałów. Materiały Budowlane. 2022; 602 (10): 86 – 89.
  2. Kosmalski S, Myrczek J. Zarządzanie ryzykiem w procesie budowy gazociągu przesyłowego. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2019.
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
  4.  Rydarowski H. Właściwości PE nowej generacji w zastosowaniach rurowych, Inżynieria Bezwykopowa. 2004; 3 (07): 44 – 46.
  5. https://polskiprzemysl.com.pl/przemyslchemiczny/ weber-polska-zbiorniki-pe-100-rc/ (dostęp 29.04.2022).
  6.  https://www.radpol.eu/pl/blog/2020-04- 16/wlasciwosci-i-zastosowanie-rur-rc-multisafer- i-rc-maxiprotect-r-1(dostęp 29.04.2022).
  7.  Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 2021.
  8.  Instrukcja PE-DY-I26 – określająca wymagania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEMS.A. dla podstawowych materiałów, technologii i urządzeń stosowanych przy budowie gazociągów przesyłowych, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Warszawa 2021.
  9.  Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., 2021.
mgr inż. Sebastian Kosmalski, Stalprofil S.A. ORCID: 0000-0003-0617-4928
dr hab. inż. Józef Myrczek, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku - Białej, Wydział InżynieriiMateriałów, Budownictwa i Środowiska ORCID: 0000-0002-9351-1410

dr hab. inż. Józef Myrczek, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku - Białej, Wydział InżynieriiMateriałów, Budownictwa i Środowiska ORCID: 0000-0002-9351-1410

 jmyrczek@ath.bielsko.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.04

Article in PDF file