Construction disasters between 2004 and 2020 related to gas explosions in Poland


openaccess, Vol. 596 (4) 2022 / czwartek, 28 kwietnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.04.20

Szer Monika, Szer Jacek. 2022. Construction disasters between 2004 and 2020 related to gas explosions in Poland. Volume 596. Issue 4. Pages 110-113. Article in PDF file

Accepted for publication: 31.01.2022 r.

Gas explosions are counted to construction disasters occurring for randomreasons according to literature. Construction disasters caused by gas explosions account for small part of general number of these type of incidents – 337 gas explosions out of 6904 noted over the past 16 years based on the General Office of Building Control (GUNB) registry, but their consequences are often disproportionate to those of other disasters. Safe use of gas equipment and installations as well as preventive actions may contribute to reducing the number of gas explosions resulting from random causes. The article presents an analysis of gas explosion on the basis of data published by the GUNB and information published in press articles.
 1. Barczyński A., P. Barczyński. 2020. „Katastrofy budowlane na gazociągach i instalacjach gazowych w świetle obowiązujących przepisów”. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2: 2 – 4. DOI: 10.15199/17.2020.2.1.
 2.  Chyży T. 2014. „Wybuch gazu w budynkach mieszkalnych. Wybuch wentylowany”. Biuletyn WAT LXIII (3): 159 – 73.
 3. http://jozefa68.pl/index.php/informacje/z- -kart-historii, data dostępu: 30.12.2021.
 4.  https://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/4568 /PDF/08swsp_spalanie.pdf, data dostępu: 30.12.2021.
 5.  https://gazeo.pl/informacje/wiadomosci/Dlaczego- LPG-niemilo-pachnie, wiadomosc, 10251. html, data dostępu: 30.12.2021.
 6. https://gazetawroclawska.pl/grozny-wybuch- -gazu-w-olawie-zdjecia-filmy/ar/725973, data dostępu: 30.12.2021.
 7. https://www. bankier. pl/wiadomosc/Kradziez- -gazu-przyczyna-tragicznego-wybuchu-w-Nowej- -Hucie-1553663.html, data dostępu: 30.12.2021.
 8. https://www.bargaz.com.pl/blog/czym-sie- -rozni-gaz-plynny-od-ziemnego, data dostępu: 30.12.2021.
 9.  https://www.gunb.gov.pl/strona/katastrofy- -budowlane, data dostępu: 01.12.2021.
 10.  https://lodz.se.pl/wybuch-gazu-na-brackiej- -w-lodzi-jest-akt-oskarzenia-w-sprawie-wydarzenia- sprzed-roku-aa-SEwo-V6J4-3Qfx. html, data dostępu: 30.12.2021.
 11.  https://pgnig.pl/czym-jest-gaz-ziemny, data dostępu: 30.12.2021.
 12.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybuch_gazu_ w_Poznaniu_(2018), data dostępu: 30.12.2021.
 13.  https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/wybuch- w-kamienicy-w-centrum-ranni-duze-zniszczenia – 156071, data dostępu: 30.12.2021.
 14.  https://www.rmf24.pl/fakty/news-torun-wybuch- gazu-ewakuacjabudynku, nId, 219829 #crp_state=1, data dostępu: 30.12.2021.
 15.  https://www.zw.com.pl/artykul/252207. html, data dostępu: 30.12.2021.
 16.  Obwieszczenie Ministra Energii z 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, Dz. U. 2018 poz. 1158.
 17. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z póz. zm.
 18.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2015.1422. z późn. zm.
 19.  Szer J., E. Błazik-Borowa. 2017. „Incidents associated with gas operation”. Archives of Civil Engineering, 63 (2).DOI: 10.1515/ace-2017-0022.
 20. Szer J., P. Jagielski. 2016. „Przegląd katastrof budowlanych w Polsce i na świecie spowodowanych wybuchem gazu”. Matriały Budowlane 528 (8): 150 – 152. DOI: 10.15199/33.2016.08.46.
 21. Szer J., J. Jeruzal, I. Szer, P. Filipowicz. 2020. Kontrole okresowe budynków – zalecenia, wymagania i problemy. Łódź. Monografia PŁ.
dr inż. Monika Kaszubska, Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-9797-675X
dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ, Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-7830-2952

dr inż. Monika Kaszubska, Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-9797-675X

 monika.dymecka@p.lodz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.04.20

Article in PDF file