Connection stiffness analysis of steel temporary barrier segments for traffic safety system


openaccess, Vol. 604 (12) 2022 / wtorek, 27 grudnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.12.08

Skibicki Szymon, Zieliński Adam, Kaszyńska Maria, S. Nowak Andrzej. 2022. Connection stiffness analysis of steel temporary barrier segments for traffic safety system. Volume 604. Issue 12. Pages 30-34. Article in PDF file

Accepted for publication: 08.11.2022 r.

The paper presents research work on the verification of the stiffness connection of different variants of barrier connectors in relation to the linear section. As a result, the stiffness of the model was determined by analyzing the force-displacement function of lower and upper chords. In addition the effect of the connectors type on the deformation of barrier systemwas analysis. The author'smeasurementmethod allowto choose the best variant of the temporary barrier connector for traffic separation systemthat meets the requirements of the EN 1317-2 standard.
 1. Dane OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) na temat wypadków w transporcie publicznym. https://data. oecd. org/transport/road-accidents. htm (data dostępu: 05.09.2022).
 2. Motor Vehicle – Introduction – Injury Facts. Informacje na temat wypadów w ruchu drogowym wg agencji NSC (National Safety Council). https://injuryfacts.nsc.org/(data dostępu: 05.09.2022).
 3.  Bezpieczeństwo stref pracy na autostradach wg NIOSH CDC (The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Centre for Diseases Control and Prevention (CDC)). https://www.cdc.gov/niosh/(datadostępu:05.09.2022).
 4. MASH.Manual forAssessing Safety Hardware. American Association of State Highway Transportation Officials. 2016.
 5.  Kaszyńska M, Zieliński A, Skibicki S. Projektowanie drogowych tymczasowych barier ochronnych dla samochodów osobowych. Przegląd Budowlany. 2021; 92 (5–6): 18 – 25.
 6. Fang C, Rasmussen JD, Bielenberg RW, Lechtenberg KA, Faller RK, Linzell DG. Experimental and numerical investigation on deflection and behavior of portable construction barrier subjected to vehicle impacts. Engineering Structures. 2021; https://doi.org/10.1016/j.engstruct. 2021.112071.
 7.  Pachocki Ł, Bruski D. Modeling, simulation, and validation of a TB41 crash test of the H2/W5/B concrete vehicle restraint system. Archiv. Civ. Mech. Eng. 2020; https://doi. org/10.1007/s43452-020-00065-7.
 8.  Addink KH, Rohde JR, Preifer BG. Development of a temporary barrier system for off-road applications. Research Report No. TRP-03-66- 98; 1998.
 9.  PN-EN 1317-2. Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych i balustrad. Central Secretariat, Rue de Stassart 36, B-1050, Brussels, Belgium. 2011.
 10.  Kwasniewski L, Li H, Wekezer J, Malachowski J. Finite element analysis of vehicle–bridge interaction, Finite Elements in Analysis and Design. 2006, DOI: 10.1016/j.finel. 2006.01.014.
 11. Ray MH. The use of finite element analysis in roadside hardware design. International Journal of Crashworthiness. 1997; https://doi. org/10.1533/cras. 1997.0053.
 12.  Kwasniewski L, Li H, Nimbalkar R, Wekezer J. Crashworthiness assessment of a paratransit bus, International Journal of Impact Engineering. 2006; doi: 10.1016/j.ijimpeng.2005.03.007.
 13.  Neves RR, Fransplass H, LangsethM, Driemeier L,AlvesM. Performance of some basic types of road barriers subjected to the collision of a light vehicle. J Braz. Soc.Mech. Sci. Eng. 2018; https://doi. org/10.1007/s40430-018-1201-x.
 14. Yin H, Fang H,Wang Q,Wen G. Design optimization of a MASH TL-3 concrete barrier using RBF-based metamodels and nonlinear finite element simulations. Engineering Structures. 2016; https://doi.org/10.1016/j.engstruct. 2016.02.009.
 15. Whitworth HA, Bendidi R, Marzougui D, Reiss R. Finite element modeling of the crash performance of roadside barriers. International Journal of Crashworthiness. 2004; https://doi. org/10.1533/ijcr. 2004.0270.
 16.  Kaszyńska M, Nowak A, Zieliński A, Skibicki S. Projekt badawczo-rozwojowy przedsiębiorstwa „GP” Sp. z o.o. prowadzący do wdrożenia w działalności gospodarczej innowacyjnej tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 jako systemu Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Raport końcowy projektu. Szczecin; 2020.
dr inż. Szymon Skibicki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-2918-7759
dr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0001-7949-1831
prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-8867-6974
prof. dr inż. Andrzej S. Nowak, Auburn University, Department of Civil Engineering, USA ORCID: 0000-0002-9957-3030

dr inż. Szymon Skibicki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-2918-7759

szymon.skibicki@zut.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.12.08

Article in PDF file