Comparison of selected methods of mass moisture measurement in walls


openaccess, Vol. 604 (12) 2022 / wtorek, 27 grudnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.12.07

Brachaczek Wacław, Chleboś Adam. 2022. Comparison of selected methods of mass moisture measurement in walls. Volume 604. Issue 12. Pages 26-29. Article in PDF file

Accepted for publication: 07.10.2022 r.

The article presents the problems of measuring the humidity of walls. On the example of selected historical buildings with brick and stone walls, the results ofmassmoisture measurements at a depth of 2, 5, 10, 15 and 30 cm into the wall were compared, tested using radio, microwave, electrofusion, carbide and dryer-weight methods. Additionally, the salt load level was measured on samples taken from the moisture measurement points in order to assess the influence of salinity on the obtained results of humidity. It was found under what conditions the selected methods, including destructive methods, do not show reliable results.
  1. Rokiel M. Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 2014.Warszawa.WydawnictwoMedium.
  2. Trochonowicz M. Wilgoć w obiektach budowlanych. Problematyka badań wilgotnościowych. Budownictwo i Architektura. 2010; 7: 131 – 144.
  3.  Matkowski Z. Problemy związane z metodyką pomiarów wilgotności ścian murowanych w obiektach zabytkowych. Materiały Budowlane. 2014; 3: 14 – 16.
  4. Jasieńko J, Matkowski Z. Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych – diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji. Wiadomości Konserwatorskie. 2003; 14: 43 – 48.
  5. Schabowicz K, Hoła J, Matkowski Z. Tomografia impedancyjna w badaniach zawilgoconych murów ceglanych. Czasopismo Techniczne. Budownictwo. 2007; 104.1-B: 73 – 81.
  6. https://www.protimeter.com/.
  7.  Karyś J. Tabela przeliczeniowa ze wskazań przyrządu na wilgotność masową dla wilgotnościomierza Protimeter Surveymaster dla murów i posadzek, publikacja udostępniona przez dystrybutora przyrządów pomiarowych MERA Sp. z o.o.
  8.  Merkblatt WTA. 2004. Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme. Wissenschaftlich- Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V.: 24. Munchen.
  9.  PN-EN ISO 12570 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie wilgotności przez suszenie w podwyższonej temperaturze.
dr hab. inż. Wacław Brachaczek, prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistycza w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ORCID: 0000-0002-4782-8409
mgr inż. Adam Chleboś, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska ATH w Bielsku-Białej ORCID: 0000-0003-3429-8098

mgr inż. Adam Chleboś, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska ATH w Bielsku-Białej ORCID: 0000-0003-3429-8098

 achlebos@semprefarby.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.12.07

Article in PDF file