Principles of safe and economical design and assembly of welded structures


openaccess, Vol. 604 (12) 2022 / wtorek, 27 grudnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.12.06

Kubicki Krzysztof, Wojsyk Kwiryn. 2022. Principles of safe and economical design and assembly of welded structures. Volume 604. Issue 12. Pages 22-25. Article in PDF file

Accepted for publication: 19.10.2022 r.

The article presents the main principles of proper design and assembly of welded structures. The benefits of implementing new welding technologies are shown, as well as the dangers of not knowing or non-compliance with the rules applicable during the creation (at various stages) of structures of this type. Reference was also made to an earlier publication regarding "reinforcement" caps for welded joints.
 1. Benardos N, Olszewski S. Patent na spawanie łukowe nr 171596. Paryż: 10.10.1885.
 2. Griffith AA. The Phenomena of Rupture and Flow in Solids. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1921; https://doi. org/10.1098/rsta. 1921.0006
 3. Tasak E, Ziewiec A. Spawalność materiałów konstrukcyjnych. Kraków: Wydawnictwo JAK; 2009.
 4. Pilarczyk J, Pilarczyk J. Spawanie i napawanie elektryczne metali. Katowice: Wydawnictwo Śląsk; 1996.
 5. Słania J. Plany spawania – teoria i praktyka. Warszawa: Agenda Wydawnicza SIMP; 2015.
 6. Wichtowski B, Konecki K. Wytrzymałość zmęczeniowa stalowych blachownicowych mostów kolejowych ze złączami doczołowymi wzmocnionymi nakładkami. Przegląd Spawalnictwa. 2021, https://doi.org/10.26628/wtr. v93i3.1139.
 7. Nawrocki J, Słania J, Wojsyk K, Golański G. Zarys wykorzystania symulacji MES w analizie oddziaływania niezgodności spawalniczych na cechy eksploatacyjne konstrukcji spawanych. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; 2020.
 8. Kudła K, Wojsyk K. Łączne i nośne funkcje spoin w nowoczesnych konstrukcjach spawanych. Spajanie materiałow konstrukcyjnych 2010; 3-4: 26 – 28.
 9. Augustyn J, Śledziewski E. Awarie konstrukcji stalowych. Warszawa: Arkady; 1976.
 10. Ferenc K, Ferenc J. Konstrukcje spawane. Warszawa: WNT; 2018.
 11. Wierzbicki S, Krol PA, Żołtowski W, Kołdej A. Błędy wykonawcze przyczyną stanu przedawaryjnego konstrukcji stalowej hali.W: Kaszyńska M. (editor) XXIV Konferencja Naukowo- -Techniczna. Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje. Szczecin –Międzyzdroje: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. 2009; 907 – 914.
 12. Kowalczyk M, Czmochowski J, Rusiński E. Analiza przyczyn pęknięcia zawieszenia wysięgnika przeciwwagi koparki wieloczerpakowej. Acta Mechanica et Automatica. 2009; 3 (2): 41 – 43.
 13. Wuwer W, Swierczyna S. Awaria dachu ze stalowymi płatwiami kratowymi. Przegląd Budowlany 2010; 3: 34 – 38.
 14. Klimpel A. Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie. T. 1. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 1998.
 15. Szymański A. Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie. T. 2. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 1998.
 16. Czuchryj J, Sikora S. Niezgodności spawalnicze w złączach spawanych z metali i termoplastycznych tworzyw sztucznych. Gliwice: Instytut Spawalnictwa. 2016.
 17. Lewińska-Romicka A. Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii. Warszawa: WNT; 2001.
 18. Golański G, Merda A, Wieczorek P, Klimaszewska K. Metody badania wybranych właściwości mechanicznych materiałow metalowych i ich złączy spawanych. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. 2021.
 19. Klimpel A, Melcer M. Stan aktualny i spawanie naprawcze konstrukcji mostu na rzece Słudwi pod Łowiczem. Przegląd Spawalnictwa. 1998; 1: 2 – 5.
 20. PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów. 2006.
 21. Kudła K, Wojsyk K. Wyznaczanie naprężeń obliczeniowych w spoinach pachwinowych w złożonych stanach obciążeń – zgodnie z Eurokodem 3. Przegląd Spawalnictwa. 2014; 8: 8 – 14.
 22. Kudła K, Wojsyk K. The Rational Use of Fillet Welds and Butt-Fillet Welds in Welded Constructions. Welding Technology Review 2019; https://doi.org/10.26628/wtr.v91i6.1033.
 23. Kubicki K. The Analysis of the Resistance of Tee Joint Fillet Welds According to Eurocode 3. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo, 2021; https://doi. org/10.17512/znb. 2021.1.16.
 24. Rykaluk R. Pęknięcia w konstrukcjach stalowych. Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne; 2000.
 25. Butnicki S. Spawalność i kruchość stali. Warszawa: WNT; 1991.
 26. German J. Podstawy mechaniki pękania. Kraków: Wyd. PK; 2011.
dr inż. Krzysztof Kubicki, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-1804-3389
dr inż. Kwiryn Wojsyk, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ORCID: 0000-0002-7552-3768

dr inż. Krzysztof Kubicki, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-1804-3389

krzysztof.kubicki@pcz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.12.06

Article in PDF file