Comparison of the properties of hardened cementitious mortars with air-entraining plasticing admixture and cement-lime mortars


Vol. 554 (10) 2018 / czwartek, 1 listopada, 2018

(InPolish)

J. Gołaszewski,
G. Cygan,
M. Gołaszewska

DOI: 10.15199/33.2018.10.24

Volume 554: Issue 10
Pages 79-81
Accepted for publication: 23.08.2018 r.

The article is an attempt to compare the effect of using lime in a mortar with the use of air-entraining plasticizing admixture in the context of the properties of hardened mortars. The tests of tensile and compressive strength, adhesion strength to ceramic and concrete surfaces were carried out in accordance with the relevant standards. Three types of Portland cement CEM I 42.5 R, one air-entraining plasticizing admixture and two types of lime were used for the tests. The mechanical properties of mortars made with lime and admixture differ significantly. The addition of the tested admixture causes deterioration of the tested mechanical properties in relation to mortar with lime. Keywords: cement-limemortars; lime; air-entraining plasticizing admixture.
  1. Bałos Piotr. 2013. „Polepszenie właściwości zapraw – recepty”. Tynki (5).
  2. Osiecka Ewa. 2006. Wapno w budownictwie. Tradycja i nowoczesność. Kraków. Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego.
  3. PN-EN 1015-11:2011 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.
  4. PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badań zapraw domurów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego.
  5. PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody ciśnieniowe.
dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. PŚl, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa mgr inż. Grzegorz Cygan, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa mgr inż. Małgorzata Gołaszewska, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa

mgr inż. Małgorzata Gołaszewska

malgorzata.golaszewska@polsl.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.24