Change in the cost estimate labour rates and prices of basic materials on the road investment market in years 2016 – 2018


openaccess, Vol. 561 (5) 2019 / czwartek, 30 maja, 2019

(Open Access)

E. Ołdakowska

DOI: 10.15199/33.2019.05.12

Volume 561: Issue 5
Pages 58-59
Accepted for publication: 17.04.2019 r.

Change in labour and material costs is an unavoidable change in the value of the entire investment, not only the road investment. In addition to the changes, the dynamics of those changes is also important, allowing for forecasting and estimating the future costs. The paper presents changes in the cost estimate labour rates and prices of basic materials used for road construction in years 2016 – 2018. Keywords: prices; change in prices; costs.
  1. Kowalczyk Zdzisław, Jacek Zabielski. 2005. Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
  2. Sekocenbud – Zeszyt nr 57/2016. 2016. Informacja o cenach materiałów budowlanych w IV kwartale 2016 r.Warszawa, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”.
  3. Sekocenbud – Zeszyt nr 57/2017. 2017. Informacja o cenach materiałów budowlanych w IV kwartale 2017 r.Warszawa, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”.
  4. Sekocenbud – Zeszyt nr 57/2018. 2018. Informacja o cenach materiałów budowlanych w IV kwartale 2018 r.Warszawa, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”.
  5. Sekocenbud – Zeszyt nr 60/2016. 2016. Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego w IV kwartale 2016 r.Warszawa, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”.
  6. Sekocenbud – Zeszyt nr 60/2017. 2017. Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego w IV kwartale 2017 r.Warszawa, OśrodekWdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”
  7. Sekocenbud – Zeszyt nr 60/2018. 2018. Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego w IV kwartale 2018 r.Warszawa, OśrodekWdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”.
dr inż. Ewa Ołdakowska, Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

dr inż. Ewa Ołdakowska, Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

e.oldakowska@pb.edu.pl