Ceramic roof tiles made using 19th century technology – complying with preservation requirements and technical regulations


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / wtorek, 29 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.52

Ałykow Krzysztof, Napiórkowska-Ałykow Magdalena, Nieruchalski Tomasz, Bednarz Łukasz, Piechówka-Mielnik Magdalena, Nowak Tomasz. 2022. Ceramic roof tiles made using 19th century technology – complying with preservation requirements and technical regulations. Volume 603. Issue 11. Pages 180-183. Article in PDF file

Accepted for publication: 26.09.2022 r.

In the process of revitalizing historic buildings, especially those under the protection of the Voivodship Conservator of Monuments, it is important that in the event of the need to replace elements of the roof covering, while maintaining the current technical standards, the requirements imposed by the VCM should be met. The authors of the article present alternatives to the commonly used solutions, based on their experience in the field of replacing roof coverings of historic buildings with the use of ceramic tiles meeting the technical requirements, made in accordance with the 19th century firing technology.
 1. Pająk Z, Drobiec Ł. Zasady obliczeń stropów gęstożebrowych. XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Projektanta Konstrukcji. 2018. 239-294.
 2.  PN-EN 15037-1:2011. Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 1: Belki. Rys. 2. Ugięcie stropu: a) obliczone wg PN-EN 1992-1-1 [6]; b) czynne obliczone wg PN-EN 15037-1 [2] Fig. 2. Floor deflections: a) calculated according to PN-EN 1992-1-1 [6]; b) active, calculated according to PN-EN 15037-1 [2]
 3. PN-EN 15037-2:2011. Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 2: Pustaki betonowe.
 4.  PN-EN 1990:2002. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
 5.  PN-EN 1991-1-1:2002. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
 6.  PN-EN 1992-1-1:2004. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 7. Jarmontowicz R, Sieczkowski J. Zmiany wymagań dotyczących stropów TERIVA wynikające z normy PN-EN 15037. Materiały Budowlane. 2012; 5:12-14.
 8.  Jarmontowicz R, Sieczkowski J. Stropy TERIVA- E w świetle Eurokodów i normy PN-EN 15037. Przegląd Budowlany. 2013; 4:48-50.
 9.  Jarmontowicz R, Sieczkowski J. Właściwości stropów TERIVA i TERIVA-E są nieporównywalne. Materiały Budowlane. 2016; 8:145 DOI: 10.15199/33.2016.08.43.
 10. Jarmontowicz R. Ceramiczno-żelbetowe stropy belkowo-pustakowe w świetle wymagań normy PN-EN 15037 i Eurokodów. Materiały Budowlane. 2012; 10:42-46.
 11.  Jarmontowicz R. Nowe kratownice stalowe do belek stropowych TERIVA-E. Materiały Budowlane. 2012; 10:20-21,33.
 12. Szudrowicz B. Właściwości akustyczne stropów belkowych z pustakami ceramicznymi w świetle PN-EN 15037-1:2011 oraz badań laboratoryjnych. Materiały Budowlane. 2014; 8:33-36.
 13.  Jarmontowicz R. Ocena właściwości akustycznych stropów belkowo-pustakowych zgodnie z normą PN-EN 15037-1:2011. Materiały Budowlane. 2013; 8:18-19,24.
 14. Abramowicz M, Romanowski P. Metodologia sprawdzania rozstawu podpór montażowych dla prefabrykowanych belek stropowych według normy PN-EN 15037-1:2011, na przykładzie belek systemu Teriva. Dni Betonu 2012. 2012. 1-10.
dr inż. Krzysztof Ałykow, Zespół Inżynierów „AŁYKOW”
dr inż. Magdalena Napiórkowska-Ałykow, Zespół Inżynierów „AŁYKOW”
mgr Tomasz Nieruchalski, Heritage Roof Tiles Sp. z o.o.
dr inż. Łukasz Bednarz, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-1245-6027
dr inż. Magdalena Piechówka-Mielnik, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-1172-9238
dr inż. Tomasz Nowak, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0001-9517-3403

dr inż. Krzysztof Ałykow, Zespół Inżynierów „AŁYKOW”

biuro@alykow.com

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.52

Article in PDF file