Problems related to the removal of moisture from historic buildings


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / wtorek, 29 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.53

Brachaczek Wacław, Chleboś Adam. 2022. Problems related to the removal of moisture from historic buildings. Volume 603. Issue 11. Pages 184-187. Article in PDF file

Accepted for publication: 20.09.2022 r.

The article presents the impact of moisture on the degradation of historic buildings. On selected examples of renovation, methods of moisture penetration into the structure of the building have been presented. Article presents also specific solutions to eliminate the source of moisture. The method of operation of the renovation plaster system as a solution that effectively improves the drying of walls and the elimination of harmful salts is presented.
  1. Rokiel M. Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Warszawa. Wydawnictwo Medium; 2014.
  2. Frossel F. Osuszanie murów i renowacja piwnic. Warszawa. Polcen; 2007.
  3.  Siwińska A, Garbalińska H. Badania wpływu zawilgocenia materiałów ściennych na ich współczynnik przewodzenia ciepła. Inżynieria i Budownictwo. 2011; 67(11): 611-614.
  4. Potocki P, Sieniawska-Kuras A. Renowacja elementów architektury. Krosno. Wydawnictwo KaBe; 2012.
  5.  Brachaczek W, Siemiński W. Tynki renowacyjne. Materiały Budowlane. 2013; 6: 52-56.
  6.  Merkblatt WTA. Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme. Munchen: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.; 2004.
dr hab. inż. Wacław Brachaczek, prof. ATH, Akademia Techniczno - Humanistycza w Bielsku - Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ORCID: 0000-0002-4782-8409
mgr inż. Adam Chleboś, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska ATH w Bielsku - Białej ORCID: 0000-0003-3429-8098

dr hab. inż. Wacław Brachaczek, prof. ATH, Akademia Techniczno - Humanistycza w Bielsku - Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ORCID: 0000-0002-4782-8409

 wbrachaczek@ath.bielsko.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.53

Article in PDF file