Selected deflection problems of rib-and-block floors according to PN-EN 15037


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / wtorek, 29 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.51

Musiał Michał, Grzymski Filip, Pazdan Maciej, Trapko Tomasz. 2022. Selected deflection problems of rib-and-block floors according to PN-EN 15037. Volume 603. Issue 11. Pages 177-179. Article in PDF file

Accepted for publication: 22.09.2022 r.

The article describes the issues related to the implementation of the European PN-EN series standards in the field of design and construction of rib-and-block floors, which forced changes in technical documentation as well as the geometry and reinforcement of the offered floor prefabricates. The aim of the article is to indicate the main design problems related to the calculation of deflections of rib-and-blook floors according to the PN-EN 15037, that is presented on the example of Teriva floors.
 1. Pająk Z, Drobiec Ł. Zasady obliczeń stropów gęstożebrowych. XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Projektanta Konstrukcji. 2018. 239-294.
 2. PN-EN 15037-1:2011. Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 1: Belki. Rys. 2. Ugięcie stropu: a) obliczone wg PN-EN 1992-1-1 [6]; b) czynne obliczone wg PN-EN 15037-1 [2] Fig. 2. Floor deflections: a) calculated according to PN-EN 1992-1-1 [6]; b) active, calculated according to PN-EN 15037-1 [2]
 3.  PN-EN 15037-2:2011. Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 2: Pustaki betonowe.
 4.  PN-EN 1990:2002. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
 5. PN-EN 1991-1-1:2002. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
 6.  PN-EN 1992-1-1:2004. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 7.  Jarmontowicz R, Sieczkowski J. Zmiany wymagań dotyczących stropów TERIVA wynikające z normy PN-EN 15037. Materiały Budowlane. 2012; 5:12-14.
 8.  Jarmontowicz R, Sieczkowski J. Stropy TERIVA- E w świetle Eurokodów i normy PN-EN 15037. Przegląd Budowlany. 2013; 4:48-50.
 9. Jarmontowicz R, Sieczkowski J. Właściwości stropów TERIVA i TERIVA-E są nieporównywalne. Materiały Budowlane. 2016; 8:145 DOI: 10.15199/33.2016.08.43.
 10.  Jarmontowicz R. Ceramiczno-żelbetowe stropy belkowo-pustakowe w świetle wymagań normy PN-EN 15037 i Eurokodów. Materiały Budowlane. 2012; 10:42-46.
 11. Jarmontowicz R. Nowe kratownice stalowe do belek stropowych TERIVA-E. Materiały Budowlane. 2012; 10:20-21,33.
 12.  Szudrowicz B. Właściwości akustyczne stropów belkowych z pustakami ceramicznymi w świetle PN-EN 15037-1:2011 oraz badań laboratoryjnych. Materiały Budowlane. 2014; 8:33-36.
 13.  Jarmontowicz R. Ocena właściwości akustycznych stropów belkowo-pustakowych zgodnie z normą PN-EN 15037-1:2011. Materiały Budowlane. 2013; 8:18-19,24.
 14.  Abramowicz M, Romanowski P. Metodologia sprawdzania rozstawu podpór montażowych dla prefabrykowanych belek stropowych według normy PN-EN 15037-1:2011, na przykładzie belek systemu Teriva. Dni Betonu 2012. 2012. 1-10.
dr inż. Michał Musiał, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0001-6628-9749
mgr inż. Filip Grzymski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-2083-8946
mgr inż. Maciej Pazdan, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-3959-6337
dr hab. inż. Tomasz Trapko, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-6375-7145

mgr inż. Filip Grzymski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-2083-8946

 filip.grzymski@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.51

Article in PDF file