Capacity and the ability to repair heterogeneous wall masonry of historic buildings


Vol. 532 (12) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

R. Orłowicz,
P. Tkacz

DOI: 10.15199/33.2016.12.17

Volume 532: Issue 12
Pages 56-58
Accepted for publication: 28.09.2016

he article presents the possibility of assessing the capacity and the ability to repair heterogeneous wall masonry of historic buildings. Assessment of the capacity of the various research methods was analyzed, including an assessment of the cooperation of the inner layer and the grain of the wall. It has been shown proposed repair methods heterogeneous structure through the use of various types of grouting.

Keywords: masonry walls repair, heterogeneous walls, historic buildings, grouting.
  1. Iszczuk Michał. 2006. „Wzmocnienie konstrukcji murowych”. Promyszlennoje i grazdanskoe stroitelsstwo (8). Rosja.
  2. Matysek Piotr. 2014. Identyfikacja wytrzymałości na ściskanie i odkształcalności murów ceglanych w obiektach istniejących. Kraków. Politechnika Krakowska.
  3. Orłowicz Romuald, Leszek Małyszko. 2000. Konstrukcje murowe, Zarysowania i naprawy. Olsztyn. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego.
  4. Tkacz Piotr. 2015.Ocena wytrzymałości na ściskanie konstrukcji murowych z uwzględnieniem badań in situ. Rozprawa doktorska, Szczecin.
  • prof. dr hab. inż. Romuald Orłowicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury
  • dr inż. Piotr Tkacz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury

dr inż. Piotr Tkacz

tkaczpiotr@gmail.com

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.12.17