Constructional and installation flaws in the design and realization as causes of the collapse of the roof of steel hall


Vol. 532 (12) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

S. Onopiuk

DOI: 10.15199/33.2016.12.18

Volume 532: Issue 12
Pages 60-63
Accepted for publication: 10.11.2016

The case study of a storage hall disaster in one of the logistics center was presented in the paper. The direct reason of the collapse of the roof of the hall was the failure of the drainage system. The legal aspects of faulty workmanship of structure was considered in the paper.An assessment of the impact of structural solutions hall on the course of destruction was conducted.Aspect of realization,which contributed to the cause construction disaster were documented and discussed. Conclusions could be used to increase the safety of this type objects.

Keywords: safety of structure, steel structure, flat roof drainage system, design and realization flaws.
  1. Bródka Jan,Mirosław Broniewicz,Marian Giżejowski. 2006. „Kształtowniki gięte. Poradnik projektanta”. Rzeszów. Polskie Wydawnictwa Techniczne.
  2. Chudzicki Jarosław, Stanisław Sosnowski. 2004. „Instalacja kanalizacyjna. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja”. Warszawa. Wydawnictwo „Seidel – Przywecki”.
  3. Goczek Jerzy, Łukasz Supeł. 2007. „Kształtowniki gięte w obudowie hal”. Łódź.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
  4. Onopiuk Sławomir, Adam Stolarski. 2013. „Wpływ błędów projektowo-wykonawczych na awarię konstrukcji nośnej dachu hali stalowej”. Materiały Budowlane (6): 84 – 85.
  5. PN-EN 1993-1-3: 2008. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.
  • dr inż. Sławomir Onopiuk Wojskowa Akademia Techniczna,Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

dr inż. Sławomir Onopiuk

slawomir.onopiuk@wat.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.12.18