Bydgoszcz Channel


Vol. 527 (7) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Justyna Sobczak-Piąstka,
Magdalena Lachowicz,
Adam Podhorecki

DOI: 10.15199/33.2016.07.20

Volume 527; Issue 7
Pages 57-61

Accepted for publication: 01.06.2016 r.

The Bydgoszcz Channel is an unique engineering structure in Europe. It was entered in the register of monuments in 2006. The Bydgoszcz Chanel in the interwar period was regarded as the most beautiful and the most efficient waterway on the territory of the Second Polish Republic. Development of Bydgoszcz in the eighteenth century and early nineteenth century, strongly associated with this hydro-engineering object.

Keywords: watergates of burnt brick, artificial waterway, uniqueness.
  1. Bartowski J.: Dzieje Kanału Bydgoskiego i związane z tym aneksje terytorialne ziem polskich w opracowaniu: „Franz Balthasar Schönberg von Brenckenhoff i jego dokonania w odbudowie Nowej Marchii po wojnie Siedmioletniej i w zagospodarowaniu doliny Warty i Noteci.Rola Drezdenka w stosunkach polsko-brandenburskich w 2 połowie XVIII wieku”, Urząd Miejski w Drezdenku.Wojewódzka i Miejska Biblioteka
  2. Derenda J. (red.): Piękna stara Bydgoszcz, tom I z serii Bydgoszcz – Miasto na Kujawach. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006.
  3. Izjasz T., R. Grochowski R. 2013. Bydgoska Scylla i Charybda. Unikatowa śluza trapezowa. Wydawca: Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego, Pejzaż. Bydgoszcz.
  4. www.google.pl.
Justyna Sobczak-Piąstka, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Magdalena Lachowicz, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Adam Podchorecki, Prof. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Justyna Sobczak-Piąstka, Ph. D., Eng.

justynas@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.07.20