„By-hand” dimensioning of rectangular reinforced concrete cross-sections subjected to eccentric compression


openaccess, Vol. 557 (1) 2019 / wtorek, 22 stycznia, 2019
[Open Access]

R. Ostromęcki

DOI: 10.15199/33.2019.01.18

Volume 557: Issue 1
Pages 88-91
Accepted for publication: 03.08.2018 r.

The method, that allows for autonomic „by-hand” calculations of rectangular cross sections subjected to eccentric compression, is presented in the article. The proposal is the alternative to those available in the literature and using the charts or tables for the design. The origination of proposed formulae is presented together with the algorithmof leading the calculations.
Keywords: reinforced concrete; eccentric compression; ultimate limit state.
[1] Czkwianianc Artiom, Maria Kamińska. 2006. „Nośność przekrojów obciążonych momentem zginającym i siłą podłużną”. Rozdział w: Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
[2] Knauff Michał, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. 2013. Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[3] Lechman Marek. 2011. Wymiarowanie przekrojów elementów z betonu zginanych z udziałem siły osiowej według Eurokodu 2. Instytut Techniki Budowlanej.
[4] Łapko Andrzej, Jensen Bjarne Christian. 2009. Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych. Warszawa. Arkady.
[5] Pędziwiatr Janusz. 2015. „Wymiarowanie mimośrodowo ściskanych przekrojów prostokątnych bez strefy rozciąganej – zbrojenie niesymetryczne”. Materiały Budowlane 514 (6): 60 – 61. DOI: 10.15199/33.2015.06.21.
[6] Pędziwiatr Janusz. 2015. „Wymiarowanie mimośrodowo ściskanych przekrojów prostokątnych bez strefy rozciąganej – zbrojenie symetryczne”. Materiały Budowlane 514 (6): 62 – 63. DOI: 10.15199/33.2015.06.22.
[7] PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
dr inż. Rafał Ostromęcki, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Rafał Ostromęcki r.ostromecki@il.pw.edu.pl