BIM technology in architectural design


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.10

Zima Krzysztof, Ciepłucha Wojciech, Majta Marcin. 2022. BIM technology in architectural design. Volume 602. Issue 10. Pages 39-42. Article in PDF file

Accepted for publication: 20.09.2022 r.

Architectural design is a long and complicated process involving many people from various industries. This work will present the stages of creating a building in the Building Information Modeling (BIM) technology. The work will show how digital tools facilitate making design decisions. With the help of digital tools, designers can reflect the construction reality in a virtual world. The model in BIM will have a negligible amount of design errors and this will contribute to increasing the functional quality of the building, construction works and transparency of technical documentation.
  1. Tomana A. BIM– nowe opracowania. Materiały Budowlane. 2020; 10: 59.
  2. Kasznia D, Magiera J, Wierzowiecki P. BIM w praktyce: standardy, wdrożenia, case study, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018.
  3. Lin YC, Hsu YT, Hu HT. BIM Model Management for BIM-Based Facility Management in Buildings. Advances in Civil Engineering. 2022; t. 2022.
  4. AngerA, Łaguna P, Zamara B. BIM dla managerów. PWN, Warszawa 2021.
  5. Lelek W. Technologia BIM – narzędzie do zarządzania projektem. Materiały Budowlane. 2020; 12: 56.
  6. Obolewicz J. Koordynacja budowlanego procesu inwestycyjnego. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2006; t. 7, nr 3.
dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-5563-5482
mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury ORCID: 0000-0002-4738-1782
mgr inż. Marcin Majta, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-5563-5482

krzysztof.zima@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.10

Article in PDF file