BIM innovative technology in hydraulic engineering


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.11

Filipczyk Janusz Michał, Czajkowski Jakub, Hajda Jindřich, Kędzia Dawid, Dorada Paweł, Radecki-Pawlik Artur, Brusik Martyna, Rówińska Jolanta, Kosiek Kamil. 2022. BIM innovative technology in hydraulic engineering. Volume 602. Issue 10. Pages 43-48. Article in PDF file

Accepted for publication: 19.09.2022 r.

The paper presents BIM technology and CDF model which were applied in hydraulic engineering studies.As a practical example a Hydroelectric Power Plant located in Lower Silesia was chosen.BIMtechnology enables the elaboration of digital datawhich facilitates the design process, project coordination and data editing. For the renovation of theHydroelectric Power PlantAllPlanBIMsoftwarewas used,withwhich a comprehensivemodelwas created including: a powerplant building, an inlet channel with the spiral configuration, an exit channel and a residential building. Spatial configuration of the Power Plant inwas used for hydraulic analysis of the efficiency of a turbine created inCFDtechnology. Finally, itwas proved and showed in the paper that using BIM technology and CDF model improved and speeded up the renovation project.
  1. Filipczyk J, Mokwa M, Kędzia D, Krasodomski J, Dorada P, Radecki- Pawlik A. Badania numeryczne języka rozdzielczego. Gospodarka Wodna. 2022; 6. Wydawnictwo SIGMA-NOT. Warszawa.
  2. Kubrak J.Hydraulika Techniczna. 1998.Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  3. Flaga A, Błazik-Borowa E, Podgórski J. Aerodynamika smukłych budowli i konstrukcji prętowych – cięgnowych. 2004. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
  4. Elsner J. Turbulencja przepływów. 1987. PWN, Warszawa.
  5. Gorczyca E, Radecki-Pawlik A, Krzemień K. redaktorzy. Procesy fluwialne a utrzymanie rzek i potoków górskich. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 2021, s.: 257 – 286. Filipczyk JM, Radecki- Pawlik A. Możliwości wykorzystania modelowania numerycznego z udziałem modeli CFD w utrzymaniu koryt rzecznych oraz projektowaniu budowli hydrotechnicznych.
  6.  Winter J, Wity A, Popielski P, Sieinski E. redaktorzy. Bezpieczeństwo Budowli Hydrotechnicznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa, 2021 s.: 46 – 56. Filipczyk J, Dorada P, Kędzia D, Pietruszewski B, Czajkowski J. Modelowanie CFD jako optymalna metoda wymiarowania zamknięcia klapowego na przykładzie jazu na Stopniu Wodnym Ujście Nysy.
  7.  Wołoszyn J, Czamara W, Eliasiewicz R, Krężel J. Regulacja rzek i potoków. 1994. Wydaw. Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
mgr inż. Janusz Michał Filipczyk, PBW INŻYNIERIA Sp. z.o.o.
mgr inż. Jakub Czajkowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0001-9876-9114
mgr inż. Jindřich Hajda, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
mgr inż. Dawid Kędzia, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
mgr inż. Paweł Dorada, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000–0002–1485–9284
Martyna Brusik, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
inż. Jolanta Rówińska, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
inż. Kamil Kosiek, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

mgr inż. Janusz Michał Filipczyk, PBW INŻYNIERIA Sp. z.o.o.

 janusz.filipczyk@pbwinżynieria.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.11

Article in PDF file